Bostadsanpassning

En rullstolsramp
Har du en funktionsnedsättning som kräver att din bostad anpassas för att du ska klara av att bo själv? 

Då kan du söka bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.

Handläggare bostadsanpassning
Ulrika Olsson
Telefon: 0611 - 34 81 13

Dela |
Hitta rätt