Gatuentreprenaden

En grävmaskin

Härnösands kommun var bland de första kommunerna i Sverige att lägga ut stora delar av den tekniska verksamheten på entreprenad. De verksamheter som omfattades av detta var bland annat drift och underhåll av kommunens fastigheter, gator och vägar, samt parker och lekplatser. Den 1 juni 1994 startade Härnösands kommun och Skanska AB den första entreprenaden inom gator och vägar.

Idag är det NCC Roads AB som har entreprenaden inom gator och vägar.

Öppning av broarna vid påfarterna till Härnön ingår också i entreprenaden. På sommaren utförs grävjobb och beläggningsarbeten. Under vintern är det entreprenörens uppgift att se till att snöröjningen och sandning av gator, gång- och cykelvägar fungerar på ett bra sätt.