Bo bra på äldre dar

Avslutat projekt.

Syfte/Beskrivning
Arbeta fram underlag för ett nytänkande arbetssätt och samverkansprocesser mellan alla aktörer som tillhandahåller omsorg och boende för äldre.

Målgrupp
Intressenter från både offentliga och privata vårdaktörer i kommunen samt kommunala och privata fastighetsägare samt olika tjänstemän från kommunala förvaltningar.

Projekttid
2012-01-01 - 2012-12-31

Budget/Finansiärer
Projektbudget Totalt 420 000 kr. varav Boverket 378 000 kr, Härnösands kommun medfinansierar med 42 000 kr.

Projektägare
Härnösands kommun

För mer information
Marita Skog, kommunchef Härnösands kommun
Telefon: 0611 - 34 80 02
E-postadress:

Status
Projektet avslutat och en rapport är inlämnad

Dela |
Hitta rätt