Översiktsplan

Ny översiktsplan antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-30

Flygbild över Härnösand

Bilagor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Förklaring till kartor.pdföppnas i nytt fönster 297.3 kB
PDF Miljökonsekvens-beskrivning.pdföppnas i nytt fönster 276.5 kB
PDF Synpunkter och svar Utlåtande.pdföppnas i nytt fönster 287.5 kB

För mer information kontakta
Agnetha Höglund Sjölander
Kansli- och utvecklingschef
Tel: 0611 - 34 89 33
E-post: agnetha.hoglund-sjolander@harnosand.se

Birgitta Westerlind
Bygg- och miljöchef  
Tel: 0611 - 34 81 08
E-post: birgitta.westerlind@harnosand.se