Personal på överförmyndarenheten

Ann-Christine Myrgren

Enhetschef
Ann-Christine Myrgren
Tjänstledig 75%

Carina Hemström

Utredare
Carina Hemström
Utredare för ärenden där huvudmannens efternamn börjar på
Godmanskap A - B, O - P, Förvaltarskap A - B, O - P, Förmynderskap A - D, Ensamkommande barn

Elisabeth Bogren

Utredare
Elisabeth Bogren
Utredare för ärenden där huvudmannens efternamn börjar på
Godmanskap C - G, K Förvaltarskap C - G, K Förmynderskap E - L, Ensamkommande barn

Torbjörn Jonsson

Utredare
Torbjörn Jonsson
Utredare. Granskare av årsräkningar samt övriga administrativa uppgifter.

Christina Hagstedt Tjernberg

Utredare
Christina Hagstedt Tjernberg
Utredare för ärenden där huvudmannens efternamn börjar på
Godmanskap N, Q - Ö, Förvaltarskap N, Q - Ö, Fömyndarskap T - Ö

Alexander Renlund

Utredare
Alexander Renlund
Utredare för ärenden där huvudmannens efternamn börjar på Godmanskap H - J, L - M, Förvaltarskap H - J, L - M, Förmynderskap M - S

Dela |
Hitta rätt