Så här överklagar du kommunala beslut

Det finns två olika sätt att överklaga beslut som fattats i kommunen

  • Om ärendet laglighetsprövas görs en ren prövning om det fattade beslutet är lagligt, d.v.s. inte bryter mot någon annan lag.
  • Om det fattade beslutet prövas enligt förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) kontrolleras även om beslutet är lämpligt.
Så här överklagar du kommunala beslut
Laglighetsprövning 
Hur?Skriftligt.
Vem får klaga?Kommunmedborgare.
Skickas till:Förvaltningsrätten.
Inom vilken tid?Tre veckor från anslag om justerat protokoll sattes upp.
Prövningens omfattning:Beslutets laglighet.
Prövningens effekt:Beslutet kan kvarstå eller upphävas.
  
Förvaltningsbesvär 
Hur?Skriftligt.
Vem får klaga?Den beslutet angår om det gått personen emot.
Skickas till:Adresseras till överprövande instans (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten) men ges in till kommunen.
Inom vilken tid?Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet.
Prövningens omfattning:Beslutets laglighet och lämplighet.
Prövningens effekt:Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.
  
Överklaga beslut om att inte lämna ut en allmän handling 
Hur?Skriftligt.
Vem får klaga?Den som begärt att få ta del av allmän handling.
Skickas till: Adresseras till överprövande instans som är kammarrätten men ges in till kommunen.
Inom vilken tid?Tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet.
Prövningens omfattning:Beslutets laglighet, lämplighet och omfattning.
Prövningens effekt: Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.
Dela |
Hitta rätt