Ungdomsrådet

Ungdomsrådet december 2011

Ungt inflytande är något som är mycket viktigt! Som ett organ för detta inflytande finns vårt Ungdomsråd.

Här finns de skolor som har år 7 och äldre elever samt gymnasiet representerade. Varje skola får ha fyra elever i rådet som träffas minst 2 gånger per termin.

För detta råd finns ett eget reglemente fastställt, och ur detta kan man läsa om dess syfte:

  • att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som rör ungdomar.
  • att rådet ska verka för att ungdomens frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • att rådet kan initiera nya ungdomsfrågor i nämnder och förvaltningar. Dessa förslag sammanställs av ungdomssamordnaren och vidarebefordras till berörd instans.
  • att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Här kan du läsa reglementet i sin helhet
Reglementet för UngdomsrådetPDF (pdf, 610.8 kB)

Kontakta oss

Ordförande
Oskar Helsing
E-post: oskar.helsing@gmail.com

Sekreterare
Viktoria Piirainen
E-post: viktoriapiirainen@hotmail.com

Dela |
Hitta rätt