Så använder du fjärrarbetsplats

Med Fjärrarbetsplats kan du hemifrån komma åt t.ex. Medvind, eCompanion (lönerapportera), Impromptu, din egen personliga katalog och de resurser du har fått tilldelade av din chef.

1. Gå till "www.harnosand.se". Välj "Intranet - personalsidor" i sidfoten.

2. Välj sedan "Fjärrarbetsplats adminnät"

Illustration: Inloggningsruta
3. Välj sedan "Länk till administrationens fjärrarbetsplats"
Då öppnas ett fönster där du loggar in med samma uppgifter som du har till din egen dator på jobbet.

OBS! Du måste tidigare ha loggat i in en gång i datorn på din arbetsplats innan du kan logga in denna väg.

Illustration: System att välja bland för inloggning via fjärrarbetsplats

4. Välj det system du vill logga in till, eller "Min Dator" för att komma åt dina resurser
Logga sedan in till systemet eller "Min Dator" på samma vis som du gör på jobbet.

Om det inte fungerar
Saknar du Java i din dator, eller har du popupfönster blockerat?
Här kan du läsa mer om hur du får fjärrarbetsplats att fungera!