Överförmyndare

För att få god man eller förvaltare måste den enskilde ha en sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller ett liknande förhållande som medför att den enskilde inte kan bevaka sin rätt, sörja för sin person eller förvalta sin egendom.

Överförmyndarenheten tillhör Kommunstyrelseförvaltningen
Här kan du läsa mer om Överförmyndarenheten

Dela |
Hitta rätt