Överförmyndare

För att få god man eller förvaltare måste den enskilde ha en sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller ett liknande förhållande som medför att den enskilde inte kan bevaka sin rätt, sörja för sin person eller förvalta sin egendom.

Här kan du läsa mer om godmanskap och förvaltarskap

Överförmyndarenheten tillhör organisatoriskt, Kommunledningskontoret,  Kommunstyrelseförvaltningen​