Särskilt boende / Äldreboende

Socialnämndens mål är att underlätta för den enskilde att bo hemma och ha kontakt med andra.

Om du har ett omfattande behov av vård och omsorg finns det möjlighet att flytta till ett särskilt boende. Särskilda boenden finns i både kommunal och enskild regi.

En plats på särskilt boende grundas på ett beslut från biståndsenheten.

Vissa boenden är särskilt anpassade för personer med demenssjukdomar.

På ett särskilt boende finns personal dygnet runt.

Dela |
Hitta rätt