Öppna mötesplatser

En prästkrage
Foto: Barbro Jansson.
Kommunen har två olika öppna mötesplatser, Gula villan och Högsjö för äldre och funktionsnedsatta. Syftet med mötesplatsen är att ge en meningsfull dag, med social samvaro.

Dagverksamhet

Det finns en speciell dagverksamhet  med inriktning för personer med demenssjukdomar, Lupinen.

Vill du få mer information eller göra en ansökan


vänd dig till Biståndsenheten
telefon 0611 - 34 80 00.

Biståndshandläggarna har telefontid 08.30-09.30

Dela |
Hitta rätt