Stöd till vuxna

En skogsstig

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om olika former av stöd från kommunen.

I spalten till vänster kan du läsa mer om vilka former av stöd som finns.

Även anhöriga kan erbjudas stöd.

Vill du få mer information eller göra en ansökan

vänd dig till Biståndsenheten
Telefon 0611 - 34 80 00

Biståndshandläggarna har telefontid 08.30 - 09.30.

Har du behov av kognitivt stöd?

Kommunen har ett Resurscenter där du kan se och prova olika hjälpmedel.
För mer information besök Resurscenters sida.

Dela |
Hitta rätt