Senaste nytt om coronaviruset

Denna information uppdateras fortlöpande. Senast uppdaterad 31 mars kl. 16:30

Inga omklädningsrum vid bokade träningar

31 mars kl. 16.30

Från och med torsdag 2 april kommer föreningar inte att tilldelas något omklädningsrum i samband med en bokad träning på Högslätten. Deltagarna uppmanas i stället att byta om hemma. Detta för att undvika tät kontakt mellan många människor och därmed risk för smittspridning.

Vid matcher kommer gästande lag att få tillgång till omklädningsrum. Allmänhetens omklädningsrum är också öppna som vanligt och även i övrigt är de olika träningslokalerna och träningsytorna på Högslätten öppna.

Hjälp med hemkörning av matvaror

24 mars kl. 15.12

Är du 70 år eller äldre? Eller tillhör du någon av riskgruppena för coronaviruset? Flera butiker i Härnösand hjälper dig att plocka ihop dina varor och packa dem i påsar som du sedan bara behöver hämta och betala. Vissa butiker erbjuder dessutom hemkörning.

Priset på de här tjänsterna varierar. Fråga om priset när du beställer.

Läs mer om hemkörning av matvaror här

Behöver du barnomsorg om skolor och förskolor stängs?

23 mars kl. 16.30

Behöver du barnomsorg även om myndigheterna bestämmer sig för att stänga förskolor och skolor? Då ska du svara på en enkät som ligger ute nu.
I den situation vi befinner oss finns det flera yrkesgrupper som är viktiga för att samhället ska fortsätta att fungera. Härnösands kommun kommer att se till att det finns barnomsorg till de barn vars vårdnadshavare har den typen av jobb.

Länken till enkäten hittar du här

Idag beslutade också Skolverket att ställa in alla nationella prov under vårterminen 2020.

Samlad information om coronaviruset

Härnösands kommun följer de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i Region Västernorrland ger.
Läs den senaste informationen om coronaviruset och covid-19 på sidor som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information. Tänk på att det lätt uppstår rykten så var noga med att kontrollera vem som ansvarar för informationen.

Läs om beslut och riktlinjer som är specifika för Härnösand längre ned på sidan

 • Krisinformation.se länk till annan webbplatsär en sida som förmedlar samhällets samlade och bekräftade information.
 • Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats finns den senaste informationen om coronaviruset.
 • Region Västernorrlandlänk till annan webbplats har också en sida med information om coronaviruset.
 • Allmän information om coronaviruset finns dygnet runt om du ringer 11313. Ring det här numret om du är frisk, men vill ha mer information.
 • För att inte sprida smitta uppmanar Folkhälsomyndigheten människor med symtom, även milda, att begränsa sina sociala kontakter, både i arbetslivet och i privatlivet.
  Vanliga symtom är:
  - hosta
  - feber
  - andningsbesvär
  - snuva
  - halsont
  - muskel- och ledvärk
  - huvudvärk
  - illamående
  Stanna hemma tills du är symtomfri + ytterligare 48 timmar. OBS att karensdagen är avskaffad sedan 11 mars.
 • Har du lindriga symtom behöver du inte kontakta vården. Däremot ska du ringa 1177 om något av följande stämmer:
  - Du känner dig mycket sjuk
  - Du är över 80 år
  - Du arbetar inom vård och omsorg

Det här gäller i Härnösands kommun

Samordning

Kommunen har aktiverat en krisledningsgrupp som samordnar alla beslut och all kommunikation kring coronaviruset och covid-19. Krisledningsgruppen leds av kommundirektören Lars Liljedahl och träffas regelbundet och kan även kallas in med kort varsel.

Sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och framför allt i kontakter med äldre och sjuka personer.

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.
 • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att inte gå till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.
 • Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, även om både de och du är friska.

Hemkörning av mat

Härnösands kommun erbjuder samtliga livsmedelsbutiker i kommunen ett bidrag om de kör ut matvaror till personer som är över 70 år eller tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset. Bidraget är på 100 kronor per leverans och vecka. Bidraget innebär dock inte att det är helt gratis för kunden utan varje butik sätter pris på tjänsten.

Äldreomsorg

Härnösands kommun har infört besöksförbud på särskilda boenden.
Är ditt besök ändå nödvändigt, kontakta:
Dagtid vardagar - boendets enhetschef eller sjuksköterska.
Kvällar och helger – sjuksköterska, telefon: 070-301 37 41.

Växelvården, som innebär att en person växelvis vårdas i hemmet och växelvis på ett särskilt boende är pausad tills vidare. Brukare och anhöriga som berörs får information direkt av Härnösands kommuns personal.

Lupinens dagverksamhet för demenssjuka stängs tills vidare. Brukare och anhöriga som berörs av detta får information direkt av Härnösands kommuns personal.

Omsorg om funktionshindrade

Härnösands kommun har infört besöksförbud på särskilda boenden och verksamheter inom omsorgen om funktionshindrade.
Är ditt besök ändå nödvändigt, kontakta:
Dagtid vardagar - boendets enhetschef eller sjuksköterska.
Kvällar och helger – sjuksköterska, telefon: 070-301 37 41.

Omsorgens dagliga verksamhet håller stängt från och med måndag den 23 mars. Det görs i syfte att försöka förhindra smittspridning till dem som är i riskgrupper. Stängningen inkluderar även personer som har sin dagliga verksamhet ute på företagsplatser, samt den öppna träffpunkten på Tunnelplan. Stängningen gäller tills vidare.
Deltagare får behålla sin habiliterinsgersättning under stängningen.

Vill du använda bildstöd för att förmedla den här informationen finns det här.PDF (pdf, 108.9 kB)

Skola

Härnösands kommun följer regeringens rekommendation att gymnasiet ska bedriva sin undervisning på distans. Vi uppmanar elever och vårdnadshavare att hålla sig uppdaterade via lärplattformen (schoolity).

Grundskolorna är öppna som vanligt, men den som har sjukdomssymtom ska vara hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom.

Skolverket har beslutat att alla nationella prov under vårterminen 2020 ställs in.

För att minimera kontaktytorna kommer skolmåltiderna från och med fredag den 20 mars att serveras av skolmåltidspersonal på tallrik och inte som buffé. För att underlätta serveringen erbjuder vi endast en maträtt och ett minskat salladsurval. Specialkost hanteras enligt ordinarie rutin. Vi förstår att eleverna kan sakna möjligheten att välja, men tror att både ni och de kan ha förståelse för förändringen

Hedda Wisingskolans planerade resor till Kroatien och Frankrike har ställts in/senarelagts.

Vi uppmanar alla vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på när det kommer ny information via lärplattformen (schoolity).

Förskola

Öppna förskolan stänger från och med torsdag 19 mars. Det görs för att frigöra personal till andra förskolor.

Övriga förskolor är öppna som vanligt, men den som har sjukdomssymtom ska vara hemma. Det gäller även om du har lindriga symtom.

Vi uppmanar alla vårdnadshavare att vara extra uppmärksamma på när det kommer ny information via din förskola.

Vuxenutbildning

Från och med onsdagen 18 mars bedrivs ingen undervisning i vuxenutbildningens lokaler. Härnösands kommun följer därmed regeringens och skolverkets rekommendation om distansundervisning för komvux och yrkeshögskolor.

Läs mer om vuxenutbildningen här

Företag och näringsliv

Härnösands kommun har tagit fram ett program för att stötta kommunens företag. De åtgärder som tagits fram är:

 • En företagsakut inrättas där företag på kommunens bekostnad kan få gratis rådgivning och stöd när det gäller till exempel skatter, lån och personal.
 • De livsmedelsbutiker som erbjuder hemkörning av matvaror till personer som tillhör riskgrupperna eller är över 70 år kan få bidrag från kommunen.
 • Företag kan få anstånd med olika typer av kommunala avgifter.
 • Kommunen kommer att betala inkommande fakturor skyndsamt.

Läs mer om våra åtgärder på harnosand.se/foretagshjalpen
Där finns också länkar till andra sidor med bra informaton till företagare.

För att få en överblick och förståelse för vilka problem våra företag upplever eller ser framför sig bjuder kommunens näringslivsenhet in alla företag till dialog.

Kontakta oss gärna på foretagslotsen@harnosand.se

Kollektivtrafik

Din Tur har infört nya rutiner som kan vara bra att känna till för dig som åker kollektivt.

Läs mer på Din Turs hemsidalänk till annan webbplats

Hamnen

Nästa fartyg med vindkraftverk från Kina beräknas komma till Härnösand i april. Fartygen är till havs i ungefär sex veckor utan att gå i land så om någon ombord skulle insjukna kommer det att vara väl känt innan fartyget når Härnösand.