Kommunens arkiv

Kommunarkivet är kommunens minne. Här finns handlingar från nämnder, administration, skolor och andra verksamheter som drivs eller har drivits av kommunen. Dessa handlingar slutförvaras här enligt regler och instruktioner som bestämts i lag, av kommunstyrelsen och arkivpersonalen.

Förutom Härnösands kommuns handlingar finns här också dokument från de kommuner som under åren slagits samman med Härnösand. Om detta finns mer att läsa under Kommunhistoria.

Kommunarkivet delar lokaler med flera andra arkivinstitutioner vid Arkivcentrum Nord (ACN) på området Kusthöjden.