Barnen behöver omsorg

Behöver du barnomsorg även om myndigheterna bestämmer sig för att stänga förskolor och skolor? Då ska du svara på denna enkät.

I dessa corona-tider måste Härnösands kommun planera för att regeringen och myndigheterna kan komma med nya rekommendationer. Vi måste vara förberedda och snabbt kunna ställa om.

Vi behöver därför veta om ditt barn behöver barnomsorg även om regeringen fattar beslut om att skolor och förskolor ska stänga på grund av corona.

I den situation vi befinner oss i så finns det fler yrkesgrupper som är viktiga för att samhället ska fortsätta att fungera. Kanske tillhör du en sådan grupp?

Då kommer Härnösands kommun att se till att det finns barnomsorg till ditt barn.

Fyll i enkäten nedan så kan vi planera verksamheten på ett bra sätt.

Innan du svarar på enkäten, fundera på

  • Hur viktigt är det att just du kan arbeta?
  • Skulle ditt barn kunna vara hemma med en annan vuxen som inte är över 70 år?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger vägledning i vad som är samhällsviktig verksamhet.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/länk till annan webbplats