Stigsjö förskola

Stigsjö förskola erbjuder en varierande utemiljö som används mycket. Det gäller både den egna gården samt den övriga närmiljön som till exempel: byn, skogen och vattendragen.

Barnen får stora möjligheter till lek och rörelse i kuperad terräng, frisk luft, upplevelser av djur och natur. De har även tillgång till samarbete med skola, förskoleklass och äldreboende.

Läroplanen för förskolan ligger till grund för verksamheten och har sin inspiration ifrån barnens intressen, spontana lek och funderingar. Detta för att skapa en lärorik och upptäckande miljö både inne och ute.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Information

Fortbildningsdag 31 augusti och 26 oktober 2020.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast en vecka före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Förskolan
Telefon: 0611-34 88 37

Köket
Telefon: 0611-34 87 37

Rektor
Ulrika Ellenberg
Telefon: 073-275 40 42
E-post: ulrika.ellenberg@harnosand.se

Besöksadress
Brunne 421
871 92 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Hallon

1-2 år

Storsidan

2-6 år

 

Våra lärmiljöer

Lärmiljöerna inomhus förändras utifrån barnens intressen och behov. Vi prioriterar miljöer för:

 • Skapande och målande
 • Olika former av byggande
 • Möjlighet till rollekar
 • Forskande i naturvetenskapliga fenomen
 • Modern teknik
 • Bokstäver och siffror
 • Djur och natur.

Förskolan har en matsal i mitten av huset. När barnen ska sova gör de det på avdelningen för de minsta barnen.

Gården har kvar mycket av sin ursprungliga kuperade natur och är varierande. Det ger barnen stora möjligheter att utveckla sin uppfattning av kroppen och motorik.

Vi gör ofta olika utflykter och besök i förskolans närmiljö som kan vara:

 • Skogen med dess djur
 • Affären
 • Miljöstationen
 • Brunne skola med sina lekplatser och gymnastiksal
 • Äldreboendet Brunnegården.

Föräldrainflytande

Vi bjuder in till utvecklingssamtal en gång per år. Barnen är oftast med vid utvecklingssamtalet och visar vad de lärt sig och hur dagarna brukar se ut på förskolan. Vid önskemål från föräldrar kan vi ha fler samtal.

På hösten bjuder vi in till föräldramöte. Vi har öppet hus vid advent och en gemensam aktivitet under våren.

Föräldrar blir inbjudna till föräldraråd samt att delta i en sluten föräldragrupp på Facebook.

Föräldrar är välkomna att vara med sitt barn i förskolan. Vi vill att man meddelar detta i förväg för matens och de övriga barnens skull.

Inskolning

Stigsjö förskola har så kallad föräldraaktiv inskolning. Detta innebär att föräldrar aktivt deltar i verksamheten tillsammans med barnet. I regel sker detta under tre dagar. Under denna tid hinner både barnet och föräldern bli trygga med förskolans personal, rutiner och miljöer.

En tid efter inskolningen bjuder vi in föräldrar till ett uppföljningssamtal. Syftet är att prata om hur inskolningen fungerade, om barnet känns tryggt och eventuella frågeställningar.

Kläder på förskolan

Här är en lista på kläder vi önskar att ni har på förskolan för att vi ska kunna vara ute med barnen. Barnens kläder ska vara märkta med namn.

Kläder att ha på förskolan

Höst och vår

Vinter

Sommar

Fodrade stövlar

Vinterfodrade stövlar

Springskor

Tunnare mössa

Varm mössa

Solhatt/keps

Tunnare vantar med tumme

2 par varma tumhandskar

Solskyddsfaktor

Fodrade galonhandskar

Halskrage

Kort- och långärmad tröja

Fleecekläder

Overall

Ofodrade stövlar

Regnkläder gärna fodrat

Tjocka sockar/Raggsockar

Regnkläder


Hjälm med grönt spänne


 

Extra kläder

Antal

Kläder

2 st.

Tröjor med lång ärm

2 st.

Tröjor med kort ärm

3 par

Byxor

3 par

Strumpor

3 st.

Kalsonger eller trosor för de som inte använder blöja

Hållbar utveckling

Barnen i förskolan är en aktiv del i återvinning, återbruk, plocka skräp, odla och skörda. Förskolan är miljöcertifierad genom Grön Flagg. Grön Flagg är den svenska delen av det internationella nätverket Eco-Schools som verkar för hållbar utveckling.

Hösten 2017 gick förskolan vidare till nästa utvecklingsområde: Hälsa och välbefinnande. Vi  jobbar med är sänkt ljudnivå, giftfri förskola samt att låta barnen forska i Balans på olika sätt inklusive yttre och inre balans.

Mer om vår verksamhet

Målsättningen för förskolan är att värdeorden Lugn och Trygg ska genomsyra verksamheten. Alla som vistas i förskolan ska bli sedda, hörda och få utrymme att utveckla sitt lärande kring det de visar intresse för. För att ge bra förutsättningar arbetar vi bland annat med att skapa ljuddämpande miljöer.

Alla barn ska få förutsättningar att möta och utveckla sin förmåga i kommunikation. Det gäller både kommunikation via språk och andra sätt att uttrycka sig som t.ex. skapande, dans och musik, ostörd lek, fantasi, empati samt respekt för andra och vår miljö m.m.

Arbetet med Grön Flagg ska vara en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Vill ni veta mer om Grön Flagg kan ni läsa under Miljöarbete.

Pedagogistans roll och uppdrag

Att värna de demokratiska värdena genom att sammanlänka värdegrundsfrågor, styrdokument, teorier och litteratur med den vardag pedagogerna befinner sig i tillsammans med barnen. Bevaka hur dessa värden genomsyrar verksamheten.

Att i samarbete med skolledningen utveckla den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med rektorerna hålla i övergripande delar såsom organisation och arbetssätt, stödja pedagogerna i kvalitetsredovisningar och lokala arbetsplaner.

Att driva lärgrupper/utvecklingsgrupper, t.ex. Pedagogiska rådet, workshops på Regnbågen. Hålla sig uppdaterad i den senaste forskningen, ta fram litteratur och fortbildningsområden som är aktuella.

Att ta emot barngrupper, arbetslag och studiebesök i regnbågen.

Att delta i nätverket Förskoleforum i kommunen. Samverka med andra Pedagogistor och inspirera till möten förskolor emellan och till ökad samverkan med föräldrar och övriga samhället.

Att delta på arbetslagens reflektionstid, arbeta för en reflekterande kultur, ställa frågor, vara tankeväckare, igångsättare, ge nya infallsvinklar, uppmuntra och stödja pedagogerna. Ser till att tid och fokus hålls, att allas röst blir hörd och att minnesanteckningar skrivs, förvaras och följs upp.

Särskilt ansvara för att tillsammans med övriga pedagoger:
Bevaka att lärprocesser synliggörs och fortgår, genom att verksamheten och projekten, observeras, reflekteras, genomförs och utvärderas med hjälp av pedagogisk dokumentation. Dokumentationer och miljön ska visa vilket lärande som pågår på förskolan.

Arbeta för att den pedagogiska verksamheten struktureras efter det pedagogiska året.
Ständigt reflektera kring barnens miljö och möjlighet att mötas, uppleva, förundras, undersöka och utveckla olika uttryckssätt och reflektionsformer genom de ”100 språken”.

Stödja ett gemensamt utforskande hos barn, föräldrar och pedagoger genom arbete med undersökningsbara projekt. Hjälpa till att begränsa, fördjupa, analysera, sammanfatta och gå vidare.

Reflektera kring vårt förhållningssätt, arbetssätt, vår barnsyn, kunskaps- och lärandesyn.

Att vårdnadshavare får ta del av fyra verksamhetsbrev per år som även arkiveras på förskolan i kvalitetssäkringspärmen samt digitalt.