Svalans förskola

En ljusblå förskola i ett plan med vita detaljer. På gården kan man se barn som leker, klätterställning med rutchkana, sandlådor, lekstuga gungor med mera.

Svalans förskola ligger i det natursköna området Stenhammar med närhet till skogen och lekpark. Vi flyttar ofta ut vår verksamhet till skogen eller på förskolans gård.

Vi har en avdelning med två grupper indelade efter ålder. Hos oss arbetar både förskollärare och barnskötare.

Svalans förskola var tidigare allergisanerad men idag fungerar förskolan som vanligt. Det finns inte längre något krav på att de som går på förskolan ska ha ett djurfritt hem.

På förskolan har vi utformat våra pedagogiska miljöer för lek och utforskande där det bland annat finns:

 • Teknik och experimenthörna
 • Bygg och konstruktionshörna
 • Vattenrum
 • Sagorum

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Information

Fortbildningsdag 15 juni 2020.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast en vecka före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Förskolan
Telefon: 0611-34 88 02, 070-260 90 34

Rektor
Monica Fahlén
Telefon: 072-527 91 74
E-post: monica.fahlen@edu.harnosand.se

Besöksadress
Koltrastvägen 171
871 65 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Myggan

1-3 år

Flugan

4-5 år

 

Våra lärmiljöer

Vi har lärmiljöer som är anpassad utifrån barnen och deras intressen. Barnen får använda alla sina sinnen i de olika lärmiljöerna. Vi vistas ute minst två gånger om dagen och vi går till skogen varje vecka.

Vi utforskar och upptäcker våra närmiljöer som till exempel Koltrastens särskilda boende som vi har ett nära samarbete med. Vi besöker även simhallen, konsthallen, biblioteket, technichus, mm.

Föräldrainflytande

Föräldrar är hjärtligt välkomna att besöka barnen under dagen. Som förälder får man gärna ha en aktivitet med barngruppen utifrån egna intressen.

Varje höst bjuder Svalans förskola in till föräldramöte.

En gång per år bjuder vi in till ett samtal kring barnet. Vid önskemål kan fler samtal erbjudas.

Föräldraråd
På förskolan har vi ett föräldraråd som träffas två gånger per termin. Syftet med det är att skapa en dialog mellan föräldrar, personal och rektor. Vi tar upp aktuella ämnen samt frågor där föräldrar ges möjlighet till inflytande i verksamheten

Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att ni som föräldrar aktivt deltar i verksamheten tillsammans med ert barn under tre till fem dagar.

Under den tiden hinner både föräldrar och barnet bli trygga med personal, rutiner samt miljön.

Kläder på förskolan

Här är en lista på kläder vi önskar att ni har på förskolan för att vi ska kunna vara ute med barnen. Barnens kläder ska vara märkta med namn.

Kläder att ha på förskolan

Höst och vår

Vinter

Sommar

Ofodrade/Fodrade stövlar

Varmfodrade stövlar/vinterskor

Springskor/sandaler

Tunnare mössa

Varm mössa

Solhatt/keps

Tunnare vantar

2 par varma tumhandskar

Ofodrade gummistövlar

Ofodrade galonhandskar

Halskrage

Kort- och långärmad tröja

Fleecekläder

Fleecekläder

Ofodrade galonkläder

Tjocksockar/Raggsockar

Tjocksockar/Raggsockar


Överdragsbyxor

Varmfodrad vinteroverall


Skaljacka

Hjälm med grönt spänne


Ofodrade regnkläder  

Extra kläder

Antal

Kläder

2 st.

Tröjor med lång ärm

2 st.

Tröjor med kort ärm

2 par

Byxor

3 par

Strumpor

4 st.

Kalsonger eller trosor för de som inte använder blöja

 

Hållbar utveckling

Vår förskola är Grön Flagg Certifierad.

Tillsammans med barnen arbetar vi bland annat med:

 • Källsortering
 • Att vi ska vara rädda om djur och natur
 • Hälsa och motion

Mer om vår verksamhet

Våra mål

 • Barnen ska bli trygga, positiva och kreativa. De ska ha bra självkänsla och förmåga till respekt för sig själv och andra.
 • Alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna och i samarbete med föräldrar skapar vi en god uppväxtmiljö.
 • Alla barn ska få möjligheter att uttrycka och kommunicera sina känslor,tankar och sitt eget jag. Barnet ska få finna glädje i att utveckla sitt lärande via olika estetiska former att uttrycka sig som exempelvis bild och skapande, sång och musik, rörelse och drama.
 • Ha lärandemiljöer som lockar till nyfikenhet och att vilja utforska.
 • Använda naturområdet som ger unika pedagogiska möjligheter. Med naturen som rum för lärande bygger barnen upp en känsla för naturen som ger välbefinnande. Vi utvecklar vårt sätt att arbeta med pedagogik utomhus.
 • Oavsett kön får barnen samma möjligheter och förutsättningar för växande och utveckling. Detta utifrån sin egen unika person och utan begränsningar av traditionella könsmönster. Genus/jämställdhet är också ett viktigt utvecklingsområde.

" Den pedagogiska verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet "  (enligt Läroplan för förskolan 1998)

Detta läsår står Upplevelser, språk och värdegrund i fokus

Arbetssätt

Vi arbetar demokratiskt och finns nära barnen och lyssnar in deras idéer, intressen samt förmågor. Pedagogisk dokumentation är vårt sätt att upptäcka och utveckla verksamheten.

Vi skapar bra miljöer för lärande som lockar till nyfikenhet samt viljan att utforska både inomhus och utomhus.  

För att främja barnens utveckling inom språk använder vi oss bland annat av stödtecken och bildstöd. 

Bra att veta

Eventuell medicinering
Vid inskolning görs en akutplan för barnet tillsammans med föräldrar angående en eventuell medicinering.

Kost
Maten levereras i dagsläget till oss från produktionsköket Navet.

Om barnet behöver specialkost ordnas det i samråd med förälder och kökspersonal. Kontakt tas även med personal på Navet om det skulle behövas.

Schema/Vistelse
Meddela alltid förändringar om tidigare eller senare ankomst och hämtning.

Eftersom vi planerar verksamheten och personalens arbetsschema efter barnets vistelsetid är det viktigt att det schema ni lägger in på IST stämmer med tiderna som barnet vistas i förskolan.

För att kunna planera mat och personalbehov i samband med lovdagar och klämdagar är det viktigt för oss att få veta om ditt barn ska vara på förskolan.

Matbeställningarna beställs två veckor i förväg.