Öppna förskolan

Öppna förskolan är kostnadsfri mötesplats för föräldrar och barn.
Du kan få stöd i föräldraskapet av personalen. Inom öppettiderna kan
du kan komma och gå som du själv önskar. Öppna förskolan är en träffpunkt där du kan knyta kontakter med andra föräldrar. 

Som vuxen har du ansvar för de barn du har med dig.

Det finns möjlighet att delta i sångstund. Fika finns att köpa till självkostnadspris. Miljön är tillgänglig och lättöversiktlig för möten med utforskande och språkfrämjande material. Bokväskor finns för utlåning. 
I målarrummet finns möjlighet att skapa med olika material. Det finns möjlighet att äta medhavd lunch.

Två tillfällen i veckan har vi öppet för de yngsta barnen 0-2 år. Vi erbjuder hand- och fotavtryck i gips samt passande aktiviteter som till exempel sång, musik, rörelse och ramsor.

Besök gärna vår sida på Facebook, Härnösands öppna förskola.länk till annan webbplats

Öppettider för Öppna förskolan

På grund av skärpta råd i Västernorrland med anledning av corona är Öppna förskolan stängd tillsvidare.

Kontaktinformation till Öppna förskolan

Öppna förskolan
Telefon: 0611-34 87 79, 070-238 90 27

Tf. Rektor
Ulrika Hägglund
Telefon: 070-401 38 68
E-post: ulrika.hagglund@harnosand.se

Besöksadress:
Södra vägen 3-5
871 82 Härnösand

Mer om vår verksamhet

Öppna förskolans målsättning:

  • vara en mötesplats för föräldrar och barn där alla ska känna sig lika välkomna
  • stärka familjernas sociala nätverk
  • ha en stimulerande miljö som inbjuder till lek, lärande, kommunikation och samspel
  • genom ett nära samarbete med övrig personal på familjecentralen vara ett stöd i föräldraskapet.

Lokaler

Öppna förskolans lokaler är stora, ljusa och ändamålsenliga. Det finns hiss och plats för vagnar inomhus. Omgivningen är fantastiskt med närheten till havet. Öppna förskolan ligger i "gamla sjukhuset" i Härnösand. Från centrum  finns en fin promenadväg längs västra kanalen via Gådeåparken fram till Öppna förskolan

Kompassen

På torsdag förmiddag finns personal från öppna förskolan, barn- och familjeenheten och barnhälsovården. På kompassen kan du

  • Samtala om barn och föräldraskap (i en mindre föräldragrupp).
  • Leka och pyssla med sitt barn i en barnvänlig miljö.
  •  Äta lunch.
  • Sjunga och läsa med barnen.
  • Träffa andra föräldrar och barn i en positiv gemenskap.

ICDP (Emporthy in action) är en modell för samspel som används av föräldrar och vägledare i hela världen. Mer information om ICDPlänk till annan webbplats

Pedagogisk omsorg

På onsdagarna samlas kommunens Pedagogiska omsorg tillsammans med sina barngrupper för gemensam verksamhet.

Samverkan

Öppna förskolan är en av fem verksamheter som samverkar i familjecentralen. De övriga verksamheterna är barnmorskemottagning, barnhälsovård, föräldra- och barnhälsovårdspsykolog samt individ och familjeomsorgens barn och familjeenhet.

Samverkan sker i Kompassen samt till viss del i föräldragrupperna  på barnhälsovården.