Gymnasiets bibliotek

Gymnasiebiblioteket

Härnösands gymnasiebibliotek finns i källaren i A-huset. Biblioteket ska vara ett stöd i din informationssökning och läsning.

Gymnasiebiblioteket är en ingång till litteratur och information. Förutom bibliotekets egna medier förmedlar vi lån från andra bibliotek, talböcker till dig med läsnedsättning.

Biblioteket erbjuder också vägledning i informationssökning och informationshantering vid gymnasiearbetet.