Handboll NIU

I Härnösand finns alternativet för dig som vill kombinera en handbollssatsning med studier.

Vi på handbollsgymnasiet, vill ge våra elever de bästa möjligheterna till idrottslig utveckling i kombination med studier.

Idrottsutbildningen har en tydlig elitkaraktär där målet är att du som kommer in, på sikt ska kunna nå nationell elit.

Härnösands gymnasium samverkar med flera elitklubbar, både i Sverige och utomlands.

Handbollsgymnasiet

Det ger dig möjlighet att både se och prova på handboll på yttersta elitnivå tillsammans med likasinnade handbollsungdomar. Samtidigt anpassas träningen så att eleven på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig vald gymnasieutbildning.

För mer information kontakta:
Krister Billström
Telefon: 073-460 29 15
E-post: krister.billstrom@edu.harnosand.se

Mer om utbildningen

Allt handlar inte om kroppen och fysiska prestationer.

På skolan får du stöd via din instruktör, mentor, ämneslärare och elevhälsoteam för att du ska genomföra skolgången på bästa sätt och nå uppsatta mål både inom valt gymnasieprogram och din idrott.

Du får möjlighet till studieplanering och tips kring studieteknik. Vår skoldag är komprimerad och ger dig goda möjligheter att kombinera dina studier med idrott.

Vilka kurser läser man inom Handbollsgymnasiet?

 • Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 2, 100 poäng
 • Idrottsspecialisering 3, 100 poäng
 • Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng
 • Ledarskap, 100 poäng
 • Av dessa 500 poäng är 300 poäng utökad studiekurs.

På Handbollsgymnasiet kan du kombinera dina handbollsstudier med ett valfritt gymnasieprogram som Härnösands Gymnasium erbjuder (undantaget Sjöfartsprogrammet).

Du erbjuds att välja på att lägga upp dina studier på tre eller fyra år.
Valet görs under årskurs 1 och i det fall du väljer fyra år, görs en individuell anpassning av schemat.

Ansökan till Handbollsgymnasiet

Ansökan till SHF:s Elithandbollsgymnasium (NIU och RIG)

Det är endast NIU- och Riks handbollsgymnasierna som har
rätt att bedriva handbollsundervisning i ämnet specialidrott.

SHF

- Ansökan öppnar den 15 september

- Sista ansökningsdag till Rikshandbollsgymnasiet är 15 oktober 2020.

- Sista ansökningsdag till NIU Handbollsgymnasierna är 1 december 2020.

Ansökningsprocessen sker i följande steg:

 1. Eleven fyller i den webbaserade intresseanmälan senast 1 dec 2020.
 2. I december kallar handbollsgymnasiet spelaren till uttagningsträning. Skolan kallar alla spelare som valt skolan i 1:a, 2:a, 3:e och 4:e-hand på den webbaserade ansökningsblanketten.
 3. Kallelsen går till den e-post adress som angetts i ansökan. Den hittar ni genom att logga in i ansökningsportalen, så var noga med vilken e-postadress ni anger när ni registrerar er i ansökningsportalen.
 4. Eleven genomför provträningen på NIU gymnasiets informations-/testdagar i december eller januari.
 5. 18-20 januari 2021 ger handbollsgymnasiet eleven besked om han/hon kommit in på handbollsmeriter till gymnasiet. (Eleven måste även klara gymnasieprogrammets betygskrav för att komma in.)
 6. Senast den 26 januari 2021 bekräftar eleven i ansökningsportalen, vilket Handbollsgymnasium han/hon väljer av de som hon kommit in på.
 7. Du kan bara tacka ja till ett NIU-gymnasium.
 8. Eleven söker ett av handbollsgymnasiets program på kommunens ansökningssida senast i februari 2021. (Precis på samma sätt som alla andra elever på hans skola söker till vanliga gymnasieprogram)