Elithandbollsgymnasiet

I Härnösand finns alternativet för dig som vill kombinera en elithandboll-satsning med studier.

Vi på Elithandbollsgymnasiet, vill ge våra elever de bästa möjligheterna till idrottslig utveckling i kombination med studier.

Idrottsutbildningen har en tydlig elitkaraktär där målet är att du som kommer in, på sikt ska kunna nå nationell elit.

Härnösands gymnasium samverkar med flera elitklubbar, både i Sverige och utomlands.

Handbollsgymnasiet

Det ger dig möjlighet att både se och prova på handboll på yttersta elitnivå tillsammans med likasinnade handbollsungdomar. Samtidigt anpassas träningen så att eleven på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig vald gymnasieutbildning.

För mer information kontakta:
Krister Billström
Telefon: 073-46 02 915
E-post: krister.billstrom@harnosand.se

Allt handlar inte om kroppen och fysiska prestationer

På skolan får du stöd via din instruktör, mentor, ämneslärare och elevhälsoteam för att du ska genomföra skolgången på bästa sätt och nå uppsatta mål både inom valt gymnasieprogram och din idrott.

Du får möjlighet till studieplanering och tips kring studieteknik. Vår skoldag är komprimerad och ger dig goda möjligheter att kombinera dina studier med idrott.

Instagram