Certifierad utbildning

Härnösands gymnasium i Härnösand kommun i samverkan med ishockeyföreningen AIK Hockey Härnösand har av Svenska Ishockeyförbundet klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil, LIP.

En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde. Mål och riktlinjer för verksamheten har utarbetats av Svenska Ishockeyförbundets Utvecklingsavdelning och Hockeygymnasieutskottet och ska uppfyllas vid den verksamhet som har klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil.

Rekommenderad lokal ishockeyprofil