Sjöfartsprogrammet

På Sjöfartsutbildningen varvas teori och praktiska moment med arbetsplatsförlagt lärande som ger dig nyttiga erfarenheter inför arbetslivet.

Utbildningen förbereder för studier vid sjöfartshögskolorna i Kalmar eller Göteborg, där du kan läsa till sjökapten eller sjöingenjör.

Du får lära dig navigation, fartygsmaskineri, allmän fartygsteknik, brandskydd och sjömanskap bland mycket annat anknutet till sjöfart.

En stor del av utbildningen sker ombord vårt eget skolfartyg M/S Topaz, i den vackraste av skärgårdar - Höga Kusten!

OBS - Antagningen till sjöfartsprogrammet vid Härnösands gymnasium är stoppad. Vidare beslut om sjöfartsutbildningar i Härnösand är under utredning.

Inriktningar vid sjöfartsprogrammet

Däck
Om du väljer inriktning mot Däck så kommer du att jobba på bryggan (styrhytt) som utkik, med surrning och övervakning av last, förtöjningar och löpande fartygsunderhåll. Man arbetar antingen dagtid eller så går man vakt

Maskin
Om du väljer inriktning Maskin så kommer du huvudsakligen att arbeta i fartygets maskinrum, med övervakning, service och underhåll, felsökning med mera. I maskin arbetar man oftast dagtid, men det förekommer att man går vakt även här.

Mer information om sjöfartsutbildningen

Viktig information från skolhälsovården om läkarintyg och hälsokrav.
För att arbeta till sjöss behövs ett läkarintyg för sjöfolk. Läkarintyget görs i år 1och görs fortlöpande i år 2 och 3, det är ett krav Transportstyrelsen ställer (TSFS 2011:117 kap.4). För att få läkarintyget krävs god hälsa och fysik, ingen diabetes, och syn och hörselkrav enligt nedan. Läkarundersökning görs höstterminen i år 1 och är fortlöpande.

Kontrollera alltid syn, färgseende och hörsel enligt normerna nedan hos nuvarande skolsköterska eller läkare före utbildningens start, eller om möjligt innan du söker till utbildningen.

Synkrav
Däckstjänstgöring: Minst 0,7 på ena ögat och minst 0,5 på andra ögat med eller utan korrektionsglas. Den binokulära synskärpan ska uppgå till minst 0,2 utan korrektionsglas. För första gångsintyg för en sjöman som ej fyllt 20 år krävs minst 0,8 binokulärt. Normalt synfält krävs Färgseende: Godkänt enligt CiE standard ( ishihara ) för både däck och maskin.

Maskintjänstgöring: Den binokulära synskärpan ska uppgå till minst 0,5 med eller utan korrektionsglas. Färgseende enligt CIE standard 1, 2 eller 3, alternativt annan likvärdig metod

Hörselkrav
Vid förstagångsintyg ska hörseln undersökas med tonaudiometri (hörselmätning) och får på frekvenserna 500, 1000 0 2000 medelvärdet ej överstiga 25db. På frekvenserna 3000, 4000 o 6000 får medelvärdet av en hörselnedsättning ej överstiga 30 db

Däckstjänstgöring: Vid prövning av varje öra ska sjömannen väl uppfatta normal konversation på 4 meters avstånd och normal viskstämma på 1 meters avstånd.

Maskintjänstgöring: Vid prövning av varje öra ska sjömannen väl uppfatta normal konversation på 2 meters avstånd och normal viskstämma på 1 meters avstånd

Facebook logotyp