Kombination av distansundervisning och undervisning på skolan

Härnösands gymnasium fortsätter med en kombination av fjärr-/distansundervisning och undervisning på skolan.

Alla program, årskurser och klasser har scheman över när de ska ha undervisning på skolan och när de ska ha undervisning på distans.

Upplägget med delvis undervisning på skolan och undervisning på distans gäller fram till och med den 1 april.