Läsårstider och lov

Grundskolans och gymnasiets läsårstider.

Aktuella tider för förskoleklass till årskurs 9

Vårterminen 2021: 7 januari - 10 juni

Lovdagar:

 • Vinterlov vecka 10, måndag 8 mars – fredag 12 mars
 • Påsklov vecka 14, tisdag 6 april – fredag 9 april
 • Lovdag fredag 14 maj
 • Observera att respektive grundskola har ytterligare två lovdagar som varje skola planerar in under läsåret och därför kan dessa variera från skola till skola.

Aktuella läsårstider på Härnösands gymnasium

Vårterminen 2021: 7 januari - 10 juni

Lovdagar:

 • Vinterlov vecka 10, måndag 8 mars – fredag 12 mars
 • Påsklov vecka 14, tisdag 6 april – fredag 9 april
 • Lovdag fredag 14 maj


Läsåret 2021/2022 för grundskola och gymnasium

Höstterminen 2021: 24 augusti - 22 december

Lovdagar:

 • Höstlov vecka 44, måndag 1 november – fredag 5 november
 • Observera att respektive skola har ytterligare två lovdagar som varje skola planerar in under läsåret och därför kan dessa variera från skola till skola.

Vårterminen 2022 för grundskolan: 11 januari - 15 juni

Vårterminen 2022 för gymnasieskolan: 12 januari - 16 juni

Lovdagar:

 • Vinterlov vecka 10, måndag 7 mars – fredag 11 mars
 • Påsklov vecka 16, tisdag 19 april – fredag 22 april
 • Observera att respektive skola har ytterligare två lovdagar som varje skola planerar in under läsåret och därför kan dessa variera från skola till skola.