Om Musik- och kulturskolan

Musik och kultur

Musik- och kulturskolan ger barn och ungdomar möjlighet att prova på, uppleva och utveckla sig i sång, musik, dans, drama och bild. Undervisningen sker under skoldagen eller på barnens och ungdomarnas fritid. Musik – och Kulturskolan är avgiftsfri.

Musik- och kulturskolan skapar gemenskap, glädje och väcker barnens intresse för de estetiska ämnena, vilket ger barn och ungdomar möjligheten till ett rikare kulturliv i Härnösand. 

I den frivilliga undervisningen ger vi barn och ungdomar undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryck. Vi erbjuder eleverna såväl fördjupning som bredd i undervisningen både enskilt och tillsammans med andra.

Förutom den frivilliga undervisningen bedriver vi undervisning och aktiviteter i de kommunala grundskolorna, exempelvis musik och rörelse i förskoleklass, dans och drama som riktar sig mot årskurs 2. Klassorkester ges till alla årskurs 3 elever.

Vi genomför varje år 75-100 publika evenemang både i skola och offentligt. Vi representerar även kommunen nationellt som internationellt.