Anmälan till aktivitet Musik & Kulturskolan

Här anmäler du dig till Musik & Kulturskolans aktiviteter.
Är det många sökande till en aktivitet hamnar du kanske i kö. När en plats blir ledig på ditt val av aktivitet erbjuds du plats utifrån kösystemet.

Så snart någon lärare kan ta emot dig i sin undervisning kontaktar hon eller han dig. Läraren och du kommer överens om en tid och plats för undervisning.

Antagning till undervisningen görs löpande när lediga platser uppstår.

Antagning till gruppverksamheter sker inför varje terminsstart. Blankettens ankomstdatum är din turordning i kölistan.

Just nu är det långa köer till framförallt gitarr och piano med lång väntetid. Kan ni tänka er att spela något av våra blås- eller stråkinstrument är möjligheten större till att få börja spela ett instrument.

Vid anmälan är det viktigt att du skriver i ett första- och ett andrahandsval. Är det fullt på ditt förstahandsval av aktivitet kanske det finns plats ledig på ditt andrahandsval.

Vid antagning av ditt förstahandsval, tas ditt andrahandsval automatiskt bort.

Vid ändring av din anmälan, tas det föregående valet bort.

För att kunna anmäla sig till ett musikinstrument behöver du ett eget instrument. Musik & Kulturskolan kan hyra ut vissa instrument i mån av tillgänglighet.

Har vårdnadshavaren eller eleven skyddade personuppgifter kan ni ta kontakt med expeditionen på: 0611-34 85 92 eller via e-post: musik.kulturskola@harnosand.se

Musik & kulturskolan är avgiftsfri.