Corona - information till elever och vårdnadshavare vid Musik & Kulturskolan

Det här gäller för Musik- och kulturskolan

  • Vi fortsätter bedriva enskild undervisning med gymnasieelever i Musik-och kulturskolans lokaler.
  • Vi fortsätter bedriva enskild undervisning med grundskoleelever på respektive grundskola och i Musik och kulturskolans lokaler.
  • Vi kommer inte fortsätta med gruppundervisning ex. orkester, ensemble, körer, bild, dans/drill och drama.
Självklart ska du inte komma till din lektion om du är sjuk eller har några som helst symtom. Detta gäller från och med torsdag 19 mars.