Corona - information till elever och vårdnadshavare

Från och med höstterminen 2020 startar Musik-och kulturskolan vanlig undervisning igen.

  • Vi anpassar verksamheten utifrån rådande pandemi och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi vidtar de åtgärder som anses nödvändiga för att elever och lärare inte utsätts för onödig smittorisk. Vilka åtgärder som är aktuella kan se olika ut beroende på lokalens storlek, gruppstorlek, ämne med mera.
  • Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta och noga, hosta och nys i armvecket, håll avstånd.
  • Föreställningar där fler än 50 personer vistas i lokalen ställs in tills vidare. Även föreställningar med färre personer ställs in om det inte går att hålla distans.