Corona - information till elever och vårdnadshavare

Musik- och Kulturskolan går över till distansundervisning.

Från och med måndagen den 23 november går Musik- och kulturskolan över till distansundervisning.

Går du på Musik- och Kulturskolan kommer din lärare att kontakta dig/din vårdnadshavare för att prata om hur din fortsatta undervisning ska gå till.

Beslutet om distansundervisning gäller fram till jullovet.