Publicerad

Solenskolan får miljöstipendium

Knapp Britta Thyr med elever från Solenskolan.

Knapp Britta Thyr delar ut stipendiet till elever från Solenskolan.

Samhällsnämnden ger Solenskolan ett miljöstipendium om 6 000 kronor till projektet ”Solen i skogen – att lära in ute”.

Pengarna ska användas till att köpa in ryggsäckar att använda vid utflykter.

Stort grattis till alla på Solenskolan!