Publicerad 2019-04-26

Ansök om för- och grundskolans miljöstipendium

En flicka som blåser på en utblommad maskros.

Kommunens miljöstipendium delas ut årligen för planerade,
pedagogiska projekt med ett tydligt miljösyfte.

  • Miljöstipendiet uppgår till 10 000 kr som kan fördelas på flera sökanden.
  • Ansökan ska innehålla en beskrivning av ett planerat projekt. Specificera kostnad för olika delposter som ingår i den planerade insatsen.
  • Samhällsnämnden är jury.
  • Uppföljning av de åtgärder som stipendiet medfört ska rapporteras till samhällsnämnden.

Gör din ansökan i våra e-tjänster

www.harnosand.se/miljostipendiumlänk till annan webbplats

Välkommen med din ansökan senast 1 oktober 2019.