Publicerad

Heta utbildningar satsar på en andra skolstart i januari 2020

Man med hjälm i industrimiljö

Heta utbildningar, Yrkeshögskolan i Härnösand, väljer att satsa på en andra skolstart. I januari 2020 startar utbildningarna till underhållstekniker inom processindustrin och montageledare för solel.

I början av september hade Yrkeshögskolan Heta Utbildningar i Härnösand en intensiv start. Rekord i både antalet elever och utbildningar. Nu väljer Heta utbildningar att för första gången ha en extra utbildningsstart på vintern.

– Vi är nyfikna på att se hur stort intresset är för att börja studera på vintern. Jag hoppas att den här starten också kommer att locka många sökande, säger Thomas Andersson enhetschef för högre utbildning.

Utbildningarna styrs efter arbetsmarknadens behov och Yrkeshögskolans koncept är känt för att leverera drygt 90% till jobb efter avslutade studier. För underhållstekniker inom processindustrin finns behov av drygt 5000 välutbildade underhållstekniker per år - bara i Sverige.

– Fördelen med att öppna just dessa två utbildningarna på vintern är att studenterna kommer att komma ut på marknaden när arbetstrycket är som högst, säger Thomas Andersson.

Utbildningen till underhållstekniker inom processindustrin är en distansutbildning på två år. Den är framtagen i samarbete med företrädare för Kraftvärme- och processindustrin för att matcha branschens behov. Utbildningen ger också möjlighet till en europeisk certifiering, specialist som underhållstekniker på operativ nivå. Certifieringen gör det möjligt att arbeta som underhållstekniker i hela Europa.

Montageledare solel är en unik utbildning som bara finns på Heta utbildningar, den är sex månader lång och på distans. Utbildningen ger kunskap om projektering och förberedelser inför solmontage. Studenterna får också kunskap om arbetsledning och montagearbete vid solelinstallationer.

Utbildningsstart 20 januari, 2020

Sista ansökningsdag är 18 november, 2019.

www.hetautbildningar.se/underhallsteknikerlänk till annan webbplats

www.hetautbildningar.se/montageledarelänk till annan webbplats