Publicerad 2019-10-09

Nya förutsättningar för gymnasiets sjöfartsutbildning

Två unga män står och arbetar vid en sjöfartssimulator

Nu är delrapporten om framtidens sjöfartsutbildning i Härnösand klar. Den visar vad det skulle kosta och hur många elever som behövs under de tre första åren om utbildningen startas om. Kommunstyrelsen överlåter beslutet om omstart till skolnämnden, men föreslår att eventuella underskott under de första tre åren inte ska belasta skolnämndens budget utan kommunen som helhet.

Delrapporten visar att utbildningen kostar cirka 2,8 miljoner kronor det första året, 2,9 det andra och 3,8 det tredje året. Det första året är relativt sett dyrt per elev. Det beror på tröskelkostnader för att över huvud taget komma igång, bland annat övertalighet bland lärarna.

För att nå ett nollresultat när programmet är fullt utbyggt krävs totalt drygt 40 elever, eller i snitt 13,5 elever per årskurs. Sjöfartsprogrammet blir en egen resultatenhet för att ekonomin ska vara lätt att följa och kommunstyrelsen föreslår alltså att eventuella underskott ska belasta kommunens budget som helhet och inte gymnasiets.

− Det är rimligt att vi tar ett övergripande ansvar för att få igång sjöfartsprogrammet igen. Det är extra kostnader i starten och de andra gymnasieprogrammen ska inte behöva stå tillbaka om det blir ett underskott i början, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Nyckeln för att klara ekonomin är att få tillräckligt många sökande och därför föreslår kommunstyrelsen att avsätta 50 000 kronor årligen för att marknadsföra sjöfartsprogrammet, utöver de 100 000 kronor som delrapporten föreslår. En annan nyckel är att de som börjar även går klart utbildningen. Historiskt sett har sjöfartsprogrammet haft en hög andel avhopp och därför föreslår delrapporten en extra elevstöttande resurs för att öka tryggheten och därmed få fler elever att stanna och gå klart utbildningen.

Nästa steg i processen är att skolnämnden ska besluta om sjöfartsprogrammet ska startas om hösten 2020.