Publicerad

Härnösand länets bästa skolkommun enligt Lärarförbundet

Två elever i ett hav av grönska. En med en vattenkanna i handen.

En av de satsningar inom skolan som genomförts under året är utvecklingen av nya lärmiljöer på grundsärskolan. Bilden är tagen i samband med invigningen av den nya utemiljön.

Härnösand är Västernorrlands bästa skolkommun enligt en ranking som Lärarförbundet har gjort. Rankingen baseras på 10 olika kriterier, bland annat lärartäthet och löner, men också andelen godkända elever och hur många som fullföljer gymnasiet. Härnösand placerar sig på 36 plats i Sverige och är med det klart bäst i Västernorrland. Närmast efter kommer Kramfors på plats 85.

Att Härnösand har en hög andel utbildade lärare är en av anledningarna till det fina resultatet.

− Vi är glada för den fina placeringen, säger skolchef Roland Bång. Samtidigt är vi ödmjuka inför framtiden. Vi vet att det finns många saker vi behöver arbeta vidare med och förbättra. Likvärdig skola för alla barn är en sådan sak. Att rekrytera och behålla behöriga lärare är en annan.

Bästa skolkommun tittar på hur kommuner har satsat på sin skola utifrån 10 olika kriterier: resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, löner, kommunen som huvudman, andel barn i förskola, betygsresultat i åk 9, andel elever godkända i alla ämnen, andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år

Så här placerar sig Västernorrlands kommuner i Lärarförbundets ranking

36. Härnösand
85. Kramfors
134. Ånge
148. Örnsköldsvik
164. Timrå
196. Sollefteå
238. Sundsvall

Källa: Lärarförbundetlänk till annan webbplats