Kontaktuppgifter - vuxenutbildningen

Adressen till vuxenutbildningens reception och utbildningar är Johannesbergsgatan 3, Härnösand.

Öppettiderna är mellan kl. 07.30 - 16.30.

E-post: komvux@harnosand.se

För kontakt med vuxenutbildningens personal hänvisar vi till Servicecenter:

Telefon växel: 0611-34 80 00
Öppettiderna är mellan: 07:00-16:30.

Besöksadress: Servicecenter, Sambiblioteket,
Universitetsbacken 3A
Öppettiderna är mellan: 08:00-16:30.

Fax: 0611-34 80 30
E-post: kommun@harnosand.se