Studie- och yrkesvägledning

Till oss kan du komma för att fundera tillsammans med Studie- och yrkesvägledare (SYV) om exempelvis utbildning och yrkesval.

Vi kan bland annat hjälpa dig med frågor kring

 • Val av yrke eller byte av yrke. Vi kan exempelvis prata om dina intressen, nuvarande situation och framtidsmål.
 • Planering av studier mot till exempel ett fullständigt betyg och behörighetskomplettering. Tillsammans med vägledaren gör du en studieplan och sätter upp realistiska mål.
 • Antagnings- och behörighetsregler
 • Information om arbetsmarknad
 • Särskild prövning
 • Nivåtest
 • CSN
 • Ansökan till studier

Kontakta studie- och yrkesvägledningen

Boka tid med studie- och yrkesvägledare

E-tjänst för tidsbokning till studie- och yrkesvägledare

Drop-in för korta frågor eller tidsbokning för möte med SYV

 • Måndag - 11.30 - 12.30
 • Tisdag - 08.00 - 09.00
 • Onsdag - 11.30 -12.30
 • Torsdag - 08.00 - 09.00
 • Fredag - 08.00 - 09.00

Kontaktuppgifter till studie-och yrkesvägledarna

E-post och telefon

Namn

Gemensam E-post

Telefon

Anna Åsard

syv@harnosand.se

0611-34 86 36

Markus Lundmark

syv@harnosand.se

0611-34 84 91

Besöksadress

Vuxenutbildningen, Johannesbergsgatan 3. (Johannesbergshuset)

Ansökan och terminstider

För att söka till oss kan du göra en ansökan via vår webbanmälan eller så kan du skriva ut och fylla i en blankett som finns längre ner på sidan.

Har du skyddad identitet kan du lämna in en pappersansökan eller kontakta studie- och yrkesvägledare så hjälper de dig.

Tänk på att ansökan måste vara korrekt ifylld för att vara giltig.

E-tjänst för ansökan till vuxenutbildningen

Ansökningsblankett Komvux kurserPDF (pdf, 296.2 kB)

Ansökningsblankett till utbildning inom yrkesvuxPDF (pdf, 217.6 kB)

Ansökningsblankett SFIPDF (pdf, 109.6 kB)

Ta med blanketten när du söker kursen eller skicka den till följande adress:

Härnösands kommun
Vuxenutbildningen
871 80 Härnösand

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta studie- och yrkesvägledarna, se fliken kontakta studie- och yrkesvägledningen.

Terminstider

Höstterminen 2018

Vårterminen 2019

20 augusti - 4 januari 2019, 20 veckor

21 januari - 7 juni, 20 veckor

Kursstarter och ansökningsperioder

Kursstarter

Ansökningsperiod

Sen ansökan

29 oktober

16 juni - 26 september


21 januari - 2019

8 oktober - 5 december

6 december - 16 januari

Tänk på att vid sen ansökan kan man endast söka via ansökningsblankett och blanketten ska vara studie- och yrkesvägledarna tillhanda senast den 16 januari.

Studera hos oss

Du kan studera i den kommunala vuxenutbildningen från höstterminen det år du fyller 20 år eller när du har fått ditt slutbetyg från gymnasiet. Det kostar ingenting att studera men litteraturen måste du köpa själv. Prioriterade personer är de med kort tidigare utbildning eller funktionshinder.

Hos oss kan du läsa många olika kurser och utbildningar:

 • Grundskole- och gymnasiekurser
 • Yrkesutbildningar på gymnasial nivå
 • Lärvux

Vi har ett brett urval av kurser och utbildningar och samarbetar med andra utbildningsföretag för att kunna hitta den bästa lösningen för dig. Kurserna är kostnadsfria för dig som bor i Härnösands kommun. Du behöver endast betala för kurslitteratur och eventuell utrustning.

Stor flexibilitet

Du kan välja studietakt och var du vill studera och du kan studera på heltid eller deltid, i klassrum eller på distans. När du studerar hos oss använder du lärplattformar för att få och skicka in uppgifter.

Vill du veta mer om olika utbildningar, studieformer och lägga upp en studieplan mot ditt mål kan du boka en tid med studie- och yrkesvägledare.

För fler kontaktsätt se fliken kontakta studie- och yrkesvägledningen.

Individuell studieplan

En individuell studieplan innehåller ditt mål med studierna, vilka kurser du ska läsa, start- och slutdatum samt antal poäng. Studieplanen gör du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.

Poäng

Varje kurs har ett antal poäng. När du lägger ihop dina poäng och studietid ser du din studieomfattning. Om du vill studera på heltid under en termin ska du läsa kurser motsvarande 400 poäng. En termin är 20 veckor.

Hur många kurser du måste läsa samtidgt för att uppnå en viss studietakt kan se olika ut, beroende på vilken kurs/kurser, studieform och upplägg du väljer.

Du måste läsa minst 50 % av heltid, det vill säga 200 poäng, för att kunna söka studiestöd från CSN.

Poäng per vecka och motsvarande studietakt

Poäng

Studietakt i procent

20 poäng

100 %

15 - 19 poäng

75 %

10 - 14 poäng

50 %

5 poäng

25 %

Kursplanering

En kursplanering är en detaljerad plan för varje kurs. Den gör du tillsammans med läraren. Då bestäms hur dina studier ska läggas upp för att du ska nå målen inom kurstiden. Det är mycket viktigt att du följer planeringen.

Att vara aktiv i en kurs

För att du ska klara av dina studier är det viktigt att du deltar i den omfattning som du och din lärare har kommit överens om. Det innebär närvaro i aktiviteter som laborationer, muntliga framställningar och prov. Det finns ett starkt samband mellan hög närvaro och att uppnå kursmålen, så därför uppmanar vi dig att delta i de lektioner som erbjuds.

Meddela din lärare om du inte kan närvara på en lektion som du planerat med din lärare via e-post eller telefon.

Avbrott vid inaktivitet

Om du inte har varit aktiv i en kurs under tre veckor (utan överenskommelse med din lärare) betraktas det som ett kursavbrott och du blir automatiskt avstängd från kursen.

Vad händer om jag inte blir klar med min kurs i tid?

Om du inte är färdig med en kurs innan slutdatumet kan du vända dig till studievägledaren. Beroende på hur mycket som är kvar i kursen kan man få en tidsbegränsad förlängning eller så kan du behöva söka om kursen till nästa kursstart. Förlängningar beslutas av rektor.

Tänk även på att alla ändringar, exempelvis förlängning av kurs, ej klarad kurs, eller avbruten kurs kan påverka din ersättning eller möjlighet till ny ersättning. Det är viktigt att du kollar upp hur ändringen från studieplanen kommer att påverka dig.

Studieplan mot ditt mål

Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren lägger ni upp en studieplan som utgår ifrån ditt mål.

Är det första gången du besöker studie- och yrkesvägledareska du ta med dig alla dina betygsdokument eftersom det underlättar studieplaneringen.

Har du en gymnasie- eller högskoleutbildning från ett annat land ska du ansöka om att få en bedömning av din utländska utbildning hos Universitets- och högskolerådet, UHRlänk till annan webbplats. Vill du ha hjälp med att göra bedömningen kan du boka en tid med studie- och yrkesvägledare. Har du en bedömning är det bra om du tar med dig bedömningen när du träffar studie- och yrkesvägledare.

För fler kontaktsätt se fliken kontakta studie- och yrkesvägledningen.

Vet du vad ditt mål är?

Du är välkommen att tillsammans med Studie- och yrkesvägledare (SYV) prata om exempelvis utbildning och yrkesval.

Några länktips som kan underlätta för dig i ditt studie- och yrkesval:

Yrke

På arbetsförmedlingen finns mycket information för dig som funderar kring ditt yrkesval, arbetsformedlingen.se.länk till annan webbplats Kanske vill du byta yrke eller så vill du veta var jobben finns? Under fliken Yrken A-Ö kan du ta reda på mer om vad ett yrke innebär, vilken utbildning som krävs och vilka egenskaper som kan vara bra att ha. Under fliken Yrkeskompassen kan du få en prognos, en bedömning, för hur arbetsmarknaden ser ut för olika yrken, med prognoser län för län.Du kan också titta på filmer där personer berättar om sitt jobb,

SACO:s webbplats kan du läsa mer om studievallänk till annan webbplats både inför gymnasievalet och högskolevalet. Här finns en hel del goda råd inför ditt viktiga framtidsval. SACO gör också framtidsprognoser för akademikeryrkenlänk till annan webbplats. Nyttig läsning för dig som ska välja utbildning.

Utbildning

Det finns många utbildningar att söka, både för dig som har avslutat grundskolan eller gymnasiet.

Du som har grundskolebetyg kan söka till en yrkesutbildning. Det är utbildning på gymnasienivå och kan finnas inom vuxenutbildningen i olika kommuner eller inom folkhögskolan. På vuxenutbildningen i Härnösand finns kockutbildning, VVS-utbildning samt Vård och omsorg. Du kan också söka till en annan kommun. Kontakta Studie- och yrkesvägledarna om du vill veta mer.

Folkhögskolor i Sverige - folkhogskola.nulänk till annan webbplats

För dig som har en gymnasieexamen med grundläggande behörighet finns det många olika alternativ. Varje utbildning kan även ha särskilda behörighetskrav, därför är det viktigt att du tar reda på vad som krävs för den utbildning du vill söka.

Webbplatser med information för dig som vill studera

Intressetester för dig som vill ha lite hjälp på vägen

Vill du veta mer och fundera tillsammans med studie- och yrkesvägledare är det bästa att boka en tid. För att boka en tid se fliken, kontakta studie- och yrkesvägledningen.

Nivåtest - För att se vilken kunskapsnivå du har i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk.

Nivåtest är till för dig som

 • vill veta på vilken nivå du ska påbörja dina studier.
 • vill bli behörig till yrkesutbildning. (till vissa yrkesutbildningar kan ett nivåtest göra dig behörig.)
 • har ofullständiga betyg från grundskola eller gymnasieskola.
 • har studerat i ett annat land och vill testa din nivå i ämnet.
 • vill testa din nivå efter självstudier.
 • läst inom annan skolform. Exempelvis du som har läst på folkhögskola, folkuniversitet och IM ska göra ett nivåtest om du vill börja på en högre nivå i ämnena.

Fördelar med nivåtest

 • Du hamnar på rätt kunskapsnivå i det ämne du ska studera.
 • Saknar du formell behörighet till en yrkesutbildning hos oss, kan nivåtest göra dig behörig.
 • Studietiden kan bli kortare. Du kanske inte måste börja från den lägsta nivån utan kan gå in på en högre nivå i ämnet, beroende på vad testet visar. Exempelvis test efter självstudier eller studier inom annan skolform.
 • Lättare att individanpassa undervisningen eftersom testresultatet visar dina styrkor och svagheter i ämnet.
 • Du får snabbt ditt resultat. I de flesta fall får du resultatet inom en vecka.

Nivåtest ger inget betyg utan är en vägvisning till vilken nivå du ska börja läsa på.

Du får inte göra ett nivåtest

 • i ett ämne som du för närvarande läser.
 • om du gjort ett nivåtest i ämnet de senaste 6 månaderna.

Nivåtesterna genomförs på vuxenutbildningen.

Testerna vi använder kommer från företaget EducateIT. Du kan läsa mer om de olika testerna på deras hemsida.länk till annan webbplats

Anmälan till nivåtest

Besök studie- och yrkesvägledare under drop-in, för öppettider se fliken kontakta studie- och yrkesvägledningen.

Studieekonomi


Allmänt om studiemedel

Många som studerar hos oss har studiemedel från CSN. Det finns också andra former av studiestöd, som utbildningskontrakt och studiestartsstöd. Dessa kan du har rätt att söka om du är inskriven på Arbetsförmedlingen - kontakta din handläggare för mer information. Du kan läsa mer om studiemedel och andra stöd på csn.selänk till annan webbplats. Där finns också information på många olika språk.

Studiemedel = bidrag och lån

Studiemedel innehåller både bidrag och lån. Du väljer själv om du vill låna. I vissa fall kan man få en högre bidragsdel, till exempel kan du få tilläggsbidrag om du har barn. En kort guide om studiemedel hittar du här.länk till annan webbplats

Poäng och studieomfattning

Kurser på grundskole- och gymnasienivå är poängsatta. När du lägger ihop dina poäng ser du din studieomfattning. CSN kan ge ersättning för heltidsstudier (20 poäng per vecka), 75 % (15 poäng per vecka) eller 50 % studier (10 poäng per vecka).

Lämna studieförsäkran

Studiemedel betalas ut månadsvis i förskott. För att du ska få din första utbetalning måste både skolan och du tala om för CSN att studierna påbörjats. Du måste lämna en studieförsäkran till CSN. Skolan där du läser skickar in en rapport till CSN om att studierna påbörjats.

Ansökan

Ansökan gör du via CSN:s hemsidalänk till annan webbplats. För detta krävs e-legitimation. Pappersblanketter används inte.

Åldersgräns

Studiemedel kan sökas från och med hösten det år du fyller 20 år till du är 56 år. Är du under 20 år så får du studiebidrag om du läser heltid.

Lovdagar

Det finns inga "lovdagar" inom Vuxenutbildningen, men vissa veckor bedrivs med självstudier eller begränsad lärarbemanning. Alla dagar under din studieperiod räknas med när du har studiemedel från CSN. Om du vill göra ett uppehåll i studierna under exempelvis en vecka kan du inte få pengar från CSN under den tiden.

Anmäl alla ändringar till CSN

Du som har studiemedel måste anmäla ändringar som kan påverka rätten till studiemedel, vilket t.ex. gäller om du:

 • gör uppehåll i studierna på grund av ledighet
 • avbryter en kurs eller ändrar din studietid
 • byter utbildning eller byter till annan skola
 • får en högre inkomst än fribeloppet

Sjukdom och vård av barn

Om du blir sjuk kan du få behålla din ersättning förutsatt att du meddelar Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas till CSN.

Andra möjligheter

Beroende på din situation kan Arbetsförmedlingen, kommunens enhet för mottagning och introduktion eller Försäkringskassan finnas med i finansieringen. Prata med din handläggare för mer information.

Är du arbetslös och medlem i en A-kassa kan du i vissa fall få studera med bibehållen ersättning. Kontakta din A-kassa för mer information.

Studiestartsstöd - Högre bidrag för dig som är 25-56 år, arbetslös och har kort tidigare utbildning.

Är du 25-56 år, utan arbete och har kort tidigare utbildning? Då kan du söka studiestartsstöd för studier inom kommunal vuxenutbildning eller allmänna kurser på folkhögkola.

Bidraget är högre än det vanliga bidraget. Studerande som har vårdnaden om barn kan även få tilläggsbidrag på samma sätt som de som har studiemedel.

Som längst kan du få stödet under 50 veckor om du studerar heltid. Om du studerar på halvtid motsvarar det 100 veckor.

Vad krävs för att få studiestartsstöd?

 • Du är 25-56 år
 • Anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen sedan minst sex månader på heltid, det vill säga att du får inte ha arbetat alls de senaste sex månaderna.
 • Kort tidigare utbildning.
 • Du har inte haft studiemedel (bidrag eller bidrag + lån) under de senaste tre åren. Har du studielån sedan tidigare får du inte ligga efter med din betalning. Kontakta CSN om du har frågor om detta.
 • Du ska studera på minst 50 procent i minst tre veckor.

 Du kan läsa mer om studiestartsstöd på csn.länk till annan webbplats

Såhär ansöker du

 1. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Om du är berättigad att söka ska du be att få ett intyg om detta.
 2. Kontakta studie- och yrkesvägledningen vid vuxenutbildningen. Vi planerar dina studier och gör en ansökan som skickas till CSN.
 3. CSN utreder om du uppfyller villkoren och skickar sedan ett beslut till dig. Om du är utländsk medborgare får du två beslut - ett om din rätt till svenskt studiestöd och ett om din ansökan om studiestartsstöd.

Utbildningskontrakt - Högre bidrag för dig som är 20-24 år och saknar fullständiga gymnasiebetyg.

Du som är 20-24 år och saknar fullständiga gymnasiebetyg kan söka om att få ett utbildningskontrakt. Kontraktet är ett stöd för dig som vill få gymnasiekompetens antingen genom att studera vid vuxenutbildningen eller folkhögskolan.

Det går bra att kombinera dina gymnasiestudier med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid. Kravet är att du ska studera minst 50 procent.

Vad krävs för att få ett utbildningskontrakt?

Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, arbetsförmedlingen och din hemkommun om att du ska läsa in gymnasiet på komvux eller på folkhögskolan. Du kan få ett utbildningskontrakt om du:

 • Är inskriven på Arbetsförmedlingen
 • Uppfyller ålderskravet på 20-24 år
 • Saknar fullständig gymnasieutbildning
 • Inte deltar i etableringsuppdraget

Får jag någon ersättning?

Om du studerar minst 50 procent kan du ansöka om studiemedel från Centrala Studiemedelsnämnden, CSN. Kombinerar du studierna med jobb får du förstås lön för tiden du arbetar. Har du praktik eller deltar i något annat program kan du ha rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.

Du som är 20-24 år och som deltar i ett utbildningskontrakt eller är arbetslös och deltar i jobbgaranti för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin kan ha möjlighet att få högre bidrag i studiemedel. Detta gäller för dig som vill börja studera vid vuxenutbildningen eller folkhögskola. Bidraget kan du få tills du uppnått examensbevis för gymnasieskola, eller motsvarande studieomdöme inom folkhögskolan.

Hur länge kan jag ha ett utbildningskontrakt?

Du kan ha ett utbildningskontrakt tills du fyller 25 år eller tills du är klar med din gymnasieutbildning.

Vem gör vad?

Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om utbildningskontrakt. Din arbetsförmedlare bedömer sedan om ett utbildningskontrakt skulle vara bra för dig.

Sjukanmälan och vård av barn

Om du eller ditt barn blir sjuk ska du anmäla detta till skolan. Välj ett av alternativen nedan för att sjukanmäla:

Alt 1. Logga in på Dexter och lägg in en sjukanmälan.länk till annan webbplats
Alt 2. Skicka ett sms till 070-190 38 94 med ditt personnummer och anledning till frånvaro.
Alt 3. Ring receptionen på 0611-34 84 10. Om ingen svarar går det bra att lämna ett röstmeddelande. Glöm inte att uppge personnummer!
Alt 4. Kontakta din lärare direkt. För kontaktuppgifter ring receptionen.
Alt 5. Skicka ett e-post till vux@harnosand.se

Läkarintyg vid sjukdom och vård av barn måste lämnas till skolan om frånvaron blir längre än en (1) vecka.

När du blivit sjuk eller av annan anledning inte kan tillgodogöra dig undervisningen under en längre period ska du i första hand diskutera med läraren hur detta kan lösas. Du behöver antagligen också kontakta studievägledaren.

Du kan få behålla din ersättning från CSN förutsatt att du meddelar Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas direkt till CSN.

Prövning - För dig som har kunskaper i ett ämne men inget betyg eller vill höja ditt betyg.

En prövning är en slags tentamen där du visar dina kunskaper i en kurs.

Om du vill försöka höja tidigare betyg eller har kunskaper fast du inte har läst kursen kan du göra en prövning.

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen.

En prövning kostar 500 kr om du inte tidigare läst kursen eller om du sedan tidigare har ett godkänt betyg i kursen. Kostnaden faktureras efter genomgången prövning. Prövningen är kostnadsfri om du tidigare läst kursen men inte fått ett godkänt betyg. Detta behöver intygas med betygskopia från tidigare studier om du inte läst kursen hos oss.

Reglerat i Skollagen 20 kap 30 §:
"Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet."

Prövning av äldre kurser
Den som har påbörjat en kurs, delkurs eller ett projektarbete i kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2012 kan inte längre genomgå prövning i kurser enligt den äldre förordningen.

Prövningen steg för steg

1. Studievägledning
Är du osäker på vad en prövning innebär kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare. För olika kontaktsätt se fliken, kontakta studie- och yrkesvägledningen.

2. Anmälan
Du kan anmäla dig via E-tjänsten eller fylla i blanketten "ansökningsblankett för särskild prövning" vilka du hittar längst ner på sidan.

3. Efter anmälan
Inom två veckor från anmälan får du ett brev från oss med information om vilken lärare du ska kontakta för att genomföra prövningen. Prövningen ska vara genomförd inom en månad från det anmälda prövningstillfället.

4. Egen förberedelse
Du ansvarar själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen. I en prövning ingår ingen undervisning. Du kan alltså inte förvänta dig någon handledning och direkt hjälp med att ta dig an kursinnehållet.

5. Prövningen
Själva prövningen kan se ut på olika sätt. Både skriftliga och muntliga delar kan ingå och kan bestå av ett eller flera tillfällen. Bedömningen utgår alltid från de nationella kunskapskraven som du hittar på Skolverkets hemsida. När alla uppgifter är fullföljda har läraren två veckor på sig att sätta betyg.

6. Efteråt
Efter fullgjord prövning utfärdas betyg i kursen. Betyget skickas digitalt från skolan till berörda myndigheter (ex CSN, UHR). Vill du ha ut ett betygsdokument i pappersform behöver du göra en separat beställning för detta.

Prövningar 2018

Prövningsdatum

Tid

Sista ansökningsdag

7 november

8.00-12.00

24 oktober

5 december

8.00-12.00

21 november

E-tjänst och blankett för ansökan till prövning

Betygsdokument och intyg

Vill du få ett betygsdokument eller något annat intyg från kommunal vuxenutbildning utskrivet, kan du göra en beställning via e-tjänsten:

E-tjänst för beställning av betygsdokument och intyg

 Bra att veta

Högskoleprovet

Öka dina chanser att komma in på din utbildning - skriv högskoleprovet! Du kan skriva högskoleprovet två gånger per år, för mer information, provdatum och anmälan gå in på studera.nu under fliken högskoleprov.länk till annan webbplats

Där finns det även möjlighet att öva på tidigare högskoleprov. Det är bra att vara förberedd!

Viktigt om Slutbetyg

I den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Enligt regeringens övergångsbestämmelserlänk till annan webbplats kommer slutbetyg att kunna utfärdas fram till 1 juli 2020.

Bakgrunden är att en gymnasieexamen kräver att äldre kursbetyg omvandlas till betyg enligt de nya ämnesplanerna. Vissa äldre kurser, eller delar av äldre kurser, kan inte omvandlas, och det innebär att vissa elever tvingas läsa fler kurser för att få en gymnasieexamen än vad de skulle ha behövt för att få ett slutbetyg.

Eftersom många elever har gamla kursbetyg förlänger regeringen tidsfristen till och med den 1 juli 2020 så att fler elever får möjlighet till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Detta gäller dig som:

1) Läst flera kurser både hos oss och på andra skolor men vet inte om det räcker för ett slutbetyg, eller

2) Just nu läser till ett slutbetyg. De kurser som du vill ha med i ditt slutbetyg måste vara avslutade och betygsatta senast den 30 juni 2020.

Regler för slutbetyg

Slutbetyg ska innehålla kurser med totalt 2350 poäng. Obs! Minst en av kurserna ska vara betygssatt före 1 juli 2012.

Slutbetyg som innehåller kurser betygsatta före 2001 ska innehålla minst 2301 poäng.

Obligatoriska kurser i slutbetyg

Obligatoriska kurser

Poäng

Svenska A, Svenska som andraspråk A eller Svenska 1, Svenska som andraspråk 1

100

Svenska B, Svenska som andraspråk B eller Svenska 2, Svenska som andraspråk 2

100

Matematik A eller Matematik 1a/b/c

100

Engelska A eller Engelska 5

100

Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap A eller Naturkunskap 1a1

50

Religion A eller Religion 1

50

Summa:

600

Resterande poäng kan kombineras efter eget val. Du får inte räkna med poäng från kurserna Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A, Specialidrott, Specialarbete eller Gymnasiearbete.

Från och med 1 juli 2020 får bara gymnasieexamen utfärdas.

Det innebär att en omvandling från gamla till nya kurser måste göras. Den processen kan medföra att du förlorar ett antal kurser och poäng. Dessutom kan inte kurser som är betygsatta före 2001 ingå i en gymnasieexamen. Detta kan medföra att du blir tvungen att läsa ytterligare kurser.