Studie- och yrkesvägledning

Till oss kan du komma för att fundera tillsammans med Studie- och yrkesvägledare (SYV) om exempelvis utbildning och yrkesval.

Vi kan bland annat hjälpa dig med frågor kring

 • Val av yrke eller byte av yrke. Vi kan exempelvis prata om dina intressen, nuvarande situation och framtidsmål.
 • Planering av studier mot till exempel ett fullständigt betyg och behörighetskomplettering. Tillsammans med vägledaren gör du en studieplan och sätter upp realistiska mål.
 • Antagnings- och behörighetsregler
 • Information om arbetsmarknad
 • Särskild prövning
 • Ansökan till studier

Kontakta studie- och yrkesvägledningen

Boka tid med studie- och yrkesvägledare

E-tjänst för tidsbokning till studie- och yrkesvägledare

Drop-in för korta frågor eller tidsbokning för möte med SYV

 • Måndag - 11.30 - 12.30
 • Tisdag - 08.00 - 09.00
 • Onsdag - 11.30 -12.30
 • Torsdag - 08.00 - 09.00
 • Fredag - 08.00 - 09.00

Kontaktuppgifter till studie-och yrkesvägledarna

E-post och telefon

Namn

Gemensam E-post

Telefon

Anna Åsard

syv@harnosand.se

0611-34 86 36

Markus Lundmark

syv@harnosand.se

0611-34 84 91

Tessa Knutsson

syv@harnosand.se

0611-34 84 24

Besöksadress

Vuxenutbildningen, Johannesbergsgatan 3. (Johannesbergshuset)

Ansökan och terminstider

För olika ansökningssätt se E-tjänstikonerna nedan.

Har du skyddad identitet kan du lämna in en pappersansökan eller kontakta studie- och yrkesvägledare så hjälper de dig.

Tänk på att ansökan måste vara korrekt ifylld för att vara giltig.

E-tjänst. Ansökan till vuxenutbildningen

E-tjänst. Ansökan till yrkesvux

E-tjänst. Ansökan till SFI

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta studie- och yrkesvägledarna, kontakta studie- och yrkesvägledningen.

Terminstider

Höstterminen 2019

Vårterminen 2019

19 augusti - 3 januari 2020, 20 veckor

21 januari - 7 juni, 20 veckor

Kursstarter och ansökningsperioder

Kursstarter

Ansökningsperiod

10 juni

Du är välkommen in med ansökan till sommarkurser nu. Sista ansökningsdagen till sommarkurserna är ännu inte bestämt. Till sommarkurserna kan du endast söka via ansökningsblankett.

19 augusti

Sista ansökningsdag ännu inte bestämt.


Studieekonomi

Allmänt om studiemedel

Många som studerar hos oss har studiemedel från CSN. Det finns också andra former av studiestöd, som utbildningskontrakt och studiestartsstöd. Dessa kan du har rätt att söka om du är inskriven på Arbetsförmedlingen - kontakta din handläggare för mer information. Du kan läsa mer om studiemedel och andra stöd på csn.selänk till annan webbplats. Där finns också information på många olika språk.

Studiemedel = bidrag och lån

Studiemedel innehåller både bidrag och lån. Du väljer själv om du vill låna. I vissa fall kan man få en högre bidragsdel, till exempel kan du få tilläggsbidrag om du har barn. En kort guide om studiemedel hittar du här.länk till annan webbplats

Poäng och studieomfattning

Kurser på grundskole- och gymnasienivå är poängsatta. När du lägger ihop dina poäng ser du din studieomfattning. CSN kan ge ersättning för heltidsstudier (20 poäng per vecka), 75 % (15 poäng per vecka) eller 50 % studier (10 poäng per vecka).

Lämna studieförsäkran

Studiemedel betalas ut månadsvis i förskott. För att du ska få din första utbetalning måste både skolan och du tala om för CSN att studierna påbörjats. Du måste lämna en studieförsäkran till CSN. Skolan där du läser skickar in en rapport till CSN om att studierna påbörjats.

Ansökan

Ansökan gör du via CSN:s hemsidalänk till annan webbplats. För detta krävs e-legitimation. Pappersblanketter används inte.

Åldersgräns

Studiemedel kan sökas från och med hösten det år du fyller 20 år till du är 56 år. Är du under 20 år så får du studiebidrag om du läser heltid.

Lovdagar

Det finns inga "lovdagar" inom Vuxenutbildningen, men vissa veckor bedrivs med självstudier eller begränsad lärarbemanning. Alla dagar under din studieperiod räknas med när du har studiemedel från CSN. Om du vill göra ett uppehåll i studierna under exempelvis en vecka kan du inte få pengar från CSN under den tiden.

Anmäl alla ändringar till CSN

Du som har studiemedel måste anmäla ändringar som kan påverka rätten till studiemedel, vilket t.ex. gäller om du:

 • gör uppehåll i studierna på grund av ledighet
 • avbryter en kurs eller ändrar din studietid
 • byter utbildning eller byter till annan skola
 • får en högre inkomst än fribeloppet

Sjukdom och vård av barn

Om du blir sjuk kan du få behålla din ersättning förutsatt att du meddelar Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas till CSN.

Andra möjligheter

Beroende på din situation kan Arbetsförmedlingen, kommunens enhet för mottagning och introduktion eller Försäkringskassan finnas med i finansieringen. Prata med din handläggare för mer information.

Är du arbetslös och medlem i en A-kassa kan du i vissa fall få studera med bibehållen ersättning. Kontakta din A-kassa för mer information.

Utbildningskontrakt - Högre bidrag för dig som är 20-24 år och saknar fullständiga gymnasiebetyg.

Du som är 20-24 år och saknar fullständiga gymnasiebetyg kan söka om att få ett utbildningskontrakt. Kontraktet är ett stöd för dig som vill få gymnasiekompetens antingen genom att studera vid vuxenutbildningen eller folkhögskolan.

Det går bra att kombinera dina gymnasiestudier med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid. Kravet är att du ska studera minst 50 procent.

Vad krävs för att få ett utbildningskontrakt?

Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, arbetsförmedlingen och din hemkommun om att du ska läsa in gymnasiet på komvux eller på folkhögskolan. Du kan få ett utbildningskontrakt om du:

 • Är inskriven på Arbetsförmedlingen
 • Uppfyller ålderskravet på 20-24 år
 • Saknar fullständig gymnasieutbildning
 • Inte deltar i etableringsuppdraget

Får jag någon ersättning?

Om du studerar minst 50 procent kan du ansöka om studiemedel från Centrala Studiemedelsnämnden, CSN. Kombinerar du studierna med jobb får du förstås lön för tiden du arbetar. Har du praktik eller deltar i något annat program kan du ha rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.

Du som är 20-24 år och som deltar i ett utbildningskontrakt eller är arbetslös och deltar i jobbgaranti för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin kan ha möjlighet att få högre bidrag i studiemedel. Detta gäller för dig som vill börja studera vid vuxenutbildningen eller folkhögskola. Bidraget kan du få tills du uppnått examensbevis för gymnasieskola, eller motsvarande studieomdöme inom folkhögskolan.

Hur länge kan jag ha ett utbildningskontrakt?

Du kan ha ett utbildningskontrakt tills du fyller 25 år eller tills du är klar med din gymnasieutbildning.

Vem gör vad?

Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om utbildningskontrakt. Din arbetsförmedlare bedömer sedan om ett utbildningskontrakt skulle vara bra för dig.

Sjukanmälan och vård av barn

Om du eller ditt barn blir sjuk ska du anmäla detta till skolan. Välj ett av alternativen nedan för att sjukanmäla:

Alt 1. Logga in på Dexter och lägg in en sjukanmälan.länk till annan webbplats
Alt 2. Skicka ett sms till 070-190 38 94 med ditt personnummer och anledning till frånvaro.
Alt 3. Ring receptionen på 0611-34 84 10. Om ingen svarar går det bra att lämna ett röstmeddelande. Glöm inte att uppge personnummer!
Alt 4. Kontakta din lärare direkt. För kontaktuppgifter ring receptionen.
Alt 5. Skicka ett e-post till vux@harnosand.se

Läkarintyg vid sjukdom och vård av barn måste lämnas till skolan om frånvaron blir längre än en (1) vecka.

När du blivit sjuk eller av annan anledning inte kan tillgodogöra dig undervisningen under en längre period ska du i första hand diskutera med läraren hur detta kan lösas. Du behöver antagligen också kontakta studievägledaren.

Du kan få behålla din ersättning från CSN förutsatt att du meddelar Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas direkt till CSN.

Prövning - För dig som har kunskaper i ett ämne men inget betyg eller vill höja ditt betyg.

En prövning är en slags tentamen där du visar dina kunskaper i en kurs.

Om du vill försöka höja tidigare betyg eller har kunskaper fast du inte har läst kursen kan du göra en prövning.

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen.

En prövning kostar 500 kr om du inte tidigare läst kursen eller om du sedan tidigare har ett godkänt betyg i kursen. Kostnaden faktureras efter genomgången prövning. Prövningen är kostnadsfri om du tidigare läst kursen men inte fått ett godkänt betyg. Detta behöver intygas med betygskopia från tidigare studier om du inte läst kursen hos oss.

Reglerat i Skollagen 20 kap 30 §:
"Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet."

Prövning av äldre kurser
Den som har påbörjat en kurs, delkurs eller ett projektarbete i kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2012 kan inte längre genomgå prövning i kurser enligt den äldre förordningen.

Prövningen steg för steg

1. Studievägledning
Är du osäker på vad en prövning innebär kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare. För olika kontaktsätt se fliken, kontakta studie- och yrkesvägledningen.

2. Anmälan
Du kan anmäla dig via E-tjänsten eller fylla i blanketten "ansökningsblankett för särskild prövning" vilka du hittar längst ner på sidan.

3. Efter anmälan
Inom två veckor från anmälan får du ett brev från oss med information om vilken lärare du ska kontakta för att genomföra prövningen. Prövningen ska vara genomförd inom en månad från det anmälda prövningstillfället.

4. Egen förberedelse
Du ansvarar själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen. I en prövning ingår ingen undervisning. Du kan alltså inte förvänta dig någon handledning och direkt hjälp med att ta dig an kursinnehållet.

5. Prövningen
Själva prövningen kan se ut på olika sätt. Både skriftliga och muntliga delar kan ingå och kan bestå av ett eller flera tillfällen. Bedömningen utgår alltid från de nationella kunskapskraven som du hittar på Skolverkets hemsida. När alla uppgifter är fullföljda har läraren två veckor på sig att sätta betyg.

6. Efteråt
Efter fullgjord prövning utfärdas betyg i kursen. Betyget skickas digitalt från skolan till berörda myndigheter (ex CSN, UHR). Vill du ha ut ett betygsdokument i pappersform behöver du göra en separat beställning för detta.

Prövningar 2019

Prövningsdatum

Tid

Sista ansökningsdag

13 mars

8.00-12.00

27 februari

8 maj

8.00-12.00

22 april

E-tjänst och blankett för ansökan till prövning

Betygsdokument och intyg

Vill du få ett betygsdokument eller något annat intyg från kommunal vuxenutbildning utskrivet, kan du göra en beställning via e-tjänsten:

E-tjänst för beställning av betygsdokument och intyg

 Bra att veta

Högskoleprovet

Öka dina chanser att komma in på din utbildning - skriv högskoleprovet! Du kan skriva högskoleprovet två gånger per år, för mer information, provdatum och anmälan gå in på studera.nu under fliken högskoleprov.länk till annan webbplats

Där finns det även möjlighet att öva på tidigare högskoleprov. Det är bra att vara förberedd!

Viktigt om Slutbetyg

I den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Enligt regeringens övergångsbestämmelserlänk till annan webbplats kommer slutbetyg att kunna utfärdas fram till 1 juli 2020.

Bakgrunden är att en gymnasieexamen kräver att äldre kursbetyg omvandlas till betyg enligt de nya ämnesplanerna. Vissa äldre kurser, eller delar av äldre kurser, kan inte omvandlas, och det innebär att vissa elever tvingas läsa fler kurser för att få en gymnasieexamen än vad de skulle ha behövt för att få ett slutbetyg.

Eftersom många elever har gamla kursbetyg förlänger regeringen tidsfristen till och med den 1 juli 2020 så att fler elever får möjlighet till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Detta gäller dig som:

1) Läst flera kurser både hos oss och på andra skolor men vet inte om det räcker för ett slutbetyg, eller

2) Just nu läser till ett slutbetyg. De kurser som du vill ha med i ditt slutbetyg måste vara avslutade och betygsatta senast den 30 juni 2020.

Regler för slutbetyg

Slutbetyg ska innehålla kurser med totalt 2350 poäng. Obs! Minst en av kurserna ska vara betygssatt före 1 juli 2012.

Slutbetyg som innehåller kurser betygsatta före 2001 ska innehålla minst 2301 poäng.

Obligatoriska kurser i slutbetyg

Obligatoriska kurser

Poäng

Svenska A, Svenska som andraspråk A eller Svenska 1, Svenska som andraspråk 1

100

Svenska B, Svenska som andraspråk B eller Svenska 2, Svenska som andraspråk 2

100

Matematik A eller Matematik 1a/b/c

100

Engelska A eller Engelska 5

100

Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b

100

Naturkunskap A eller Naturkunskap 1a1

50

Religion A eller Religion 1

50

Summa:

600

Resterande poäng kan kombineras efter eget val. Du får inte räkna med poäng från kurserna Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A, Specialidrott, Specialarbete eller Gymnasiearbete.

Från och med 1 juli 2020 får bara gymnasieexamen utfärdas.

Det innebär att en omvandling från gamla till nya kurser måste göras. Den processen kan medföra att du förlorar ett antal kurser och poäng. Dessutom kan inte kurser som är betygsatta före 2001 ingå i en gymnasieexamen. Detta kan medföra att du blir tvungen att läsa ytterligare kurser.