Utbildningskontrakt

Utbildningskontrakt - Högre bidrag för dig som är 20-24 år och saknar fullständiga gymnasiebetyg.

Du som är 20-24 år och saknar fullständiga gymnasiebetyg kan söka om att få ett utbildningskontrakt. Kontraktet är ett stöd för dig som vill få gymnasiekompetens antingen genom att studera vid vuxenutbildningen eller folkhögskolan.

Det går bra att kombinera dina gymnasiestudier med jobb, praktik eller andra arbetsmarknadspolitiska program på deltid. Kravet är att du ska studera minst 50 procent.

Vad krävs för att få ett utbildningskontrakt?

Ett utbildningskontrakt är en överenskommelse mellan dig, arbetsförmedlingen och din hemkommun om att du ska läsa in gymnasiet på komvux eller på folkhögskolan. Du kan få ett utbildningskontrakt om du:

  • Är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • Uppfyller ålderskravet på 20-24 år
  • Saknar fullständig gymnasieutbildning
  • Inte deltar i etableringsuppdraget

Får jag någon ersättning?

Om du studerar minst 50 procent kan du ansöka om studiemedel från Centrala Studiemedelsnämnden, CSN. Kombinerar du studierna med jobb får du förstås lön för tiden du arbetar. Har du praktik eller deltar i något annat program kan du ha rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning som betalas ut av Försäkringskassan.

Du som är 20-24 år och som deltar i ett utbildningskontrakt eller är arbetslös och deltar i jobbgaranti för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin kan ha möjlighet att få högre bidrag i studiemedel. Detta gäller för dig som vill börja studera vid vuxenutbildningen eller folkhögskola. Bidraget kan du få tills du uppnått examensbevis för gymnasieskola, eller motsvarande studieomdöme inom folkhögskolan.

Hur länge kan jag ha ett utbildningskontrakt?

Du kan ha ett utbildningskontrakt tills du fyller 25 år eller tills du är klar med din gymnasieutbildning.

Vem gör vad?

Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om utbildningskontrakt. Din arbetsförmedlare bedömer sedan om ett utbildningskontrakt skulle vara bra för dig.