Viktigt om Slutbetyg

I den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Enligt regeringens övergångsbestämmelserlänk till annan webbplats kommer slutbetyg att kunna utfärdas fram till 1 juli 2020.

Bakgrunden är att en gymnasieexamen kräver att äldre kursbetyg omvandlas till betyg enligt de nya ämnesplanerna. Vissa äldre kurser, eller delar av äldre kurser, kan inte omvandlas, och det innebär att vissa elever tvingas läsa fler kurser för att få en gymnasieexamen än vad de skulle ha behövt för att få ett slutbetyg.

Eftersom många elever har gamla kursbetyg förlänger regeringen tidsfristen till och med den 1 juli 2020 så att fler elever får möjlighet till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Detta gäller dig som:

1) Läst flera kurser både hos oss och på andra skolor men vet inte om det räcker för ett slutbetyg, eller

2) Just nu läser till ett slutbetyg. De kurser som du vill ha med i ditt slutbetyg måste vara avslutade och betygsatta senast den 30 juni 2020.

Regler för slutbetyg

Slutbetyg ska innehålla kurser med totalt 2350 poäng. Obs! Minst en av kurserna ska vara betygssatt före 1 juli 2012.

Slutbetyg som innehåller kurser betygsatta före 2001 ska innehålla minst 2301 poäng.

Obligatoriska kurser i slutbetyg

Obligatoriska kurser


Poäng


Svenska A, Svenska som andraspråk A eller Svenska 1, Svenska som andraspråk 1


100


Svenska B, Svenska som andraspråk B eller Svenska 2, Svenska som andraspråk 2


100


Matematik A eller Matematik 1a/b/c


100


Engelska A eller Engelska 5


100


Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b


100


Naturkunskap A eller Naturkunskap 1a1


50


Religion A eller Religion 1


50


Summa:


600


Resterande poäng kan kombineras efter eget val. Du får inte räkna med poäng från kurserna Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A, Specialidrott, Specialarbete eller Gymnasiearbete.

Från och med 1 juli 2020 får bara gymnasieexamen utfärdas.

Det innebär att en omvandling från gamla till nya kurser måste göras. Den processen kan medföra att du förlorar ett antal kurser och poäng. Dessutom kan inte kurser som är betygsatta före 2001 ingå i en gymnasieexamen. Detta kan medföra att du blir tvungen att läsa ytterligare kurser.