Undervisning i coronatider

Från och med onsdagen 18 mars införs distansundervisning. Härnösands kommun följer därmed regeringens och skolverkets rekommendation om distansundervisning för gymnasiet, komvux, högskolor, universitet och yrkeshögskolor.

Läs mer om det här

Svenska för invandrare - SFI

SFI är en utbildning i svenska för vuxna. Den är till för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns tre studievägar. Du får börja på den studieväg som passar dig bäst. 

Du får studera SFI om du:

  • Är 16 år eller äldre.
  • Bor i Sverige.
  • Har uppehållstillstånd i Sverige.
  • Saknar grundläggande kunskaper i svenska

Ansökan och kursstart

Det är kursstart en gång i månaden och du får börja när det finns plats.


Här kan du göra din ansökan.