Svenska för invandrare - SFI

SFI är en utbildning i svenska för vuxna. Den är till för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns tre studievägar. Du får börja på den studieväg som passar dig bäst. 

Du får studera SFI om du:

  • Är 16 år eller äldre.
  • Bor i Sverige.
  • Har uppehållstillstånd i Sverige.
  • Saknar grundläggande kunskaper i svenska

Komvux kommer att öppna för platsbunden undervisning för SFI studieväg 1 a med start den 10 maj. Övrig undervisning sker på distans.

Utbildningen ger inte rätt till studiemedel.

Ansökan och kursstart

Det är kursstart en gång i månaden och du får börja när det finns plats.

OBS: På grund utav det rådande läget gällande covid-19 så har vi för tillfället nästan all undervisning på distans. Detta gäller tillsvidare och vi kommer uppdatera informationen vid förändring. När det gäller SFI så kan man få vänta längre än vanligt innan man får börja. Vi tar fortfarande emot ansökningar till SFI men för tillfället kan vi inte säga när man kan börja.

Här kan du göra din ansökan.