Svenska för invandrare - SFI

SFI är en utbildning i svenska för vuxna. Den är till för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns tre studievägar. Du får börja på den studieväg som passar dig bäst. 

Du får studera SFI om du:

  • Är 16 år eller äldre.
  • Bor i Sverige.
  • Har uppehållstillstånd i Sverige.
  • Saknar grundläggande kunskaper i svenska

Vi erbjuder för närvarande klassrumsundervisning SFI spår 1 halvtid och spår 2 och 3 en dag per vecka.

Utbildningen ger inte rätt till studiemedel.

Ansökan och kursstart

Det är kursstart en gång i månaden och du får börja när det finns plats.

OBS: På grund utav det rådande läget gällande covid-19 så har vi för tillfället all undervisning på distans. Detta gäller tillsvidare och vi kommer uppdatera informationen vid förändring. Vi planerar dock på att gå tillbaka till det vanliga igen under februari, men vi får se hur det blir. När det gäller SFI så kan man få vänta längre än vanligt innan man får börja. Vi tar fortfarande emot ansökningar till SFI men för tillfället kan vi inte säga när man kan börja.

Här kan du göra din ansökan.