Bar & servering, Hotell- våningsvärd, Reception & konferens via AB Taktik Sweden

Ansökan till yrkesutbildningar

Här kan du läsa mer om utbildningarna hos Taktiklänk till annan webbplats

Kursstarter och sista ansökningsdag

Utbildning

Kursstart

Sista ansökningsdag

Övrigt

Våningsvärd,

Konferens och Reception

10 maj

9 april

Godkänt i grundläggande svenska.

Våningsvärd,

Konferens och Reception

2 augusti

9 juli

Godkänt i grundläggande svenska.

Bar och servering

16 augusti

9 juli

Godkänt i grundläggande svenska.

Våningsvärd,

Konferens och Reception

11 oktober


Godkänt i grundläggande svenska.

Bar och servering

25 oktober

23 juli

Godkänt i grundläggande svenska.