Utbildningar

På kommunala vuxenutbildningen (komvux) får du möjligheten att höja din kompetens. Kanske är det vad som krävs för att få ett jobb eller gå vidare till fortsatta studier?

Komvux erbjuder kurser och utbildningar från grundläggande till gymnasial nivå, yrkesutbildning och särskild utbildning för vuxna, Lärvux. Utbildningen ger rätt till studiemedel.

Lärvux

För vem?

Lärvux är till för dig som har funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. Lärvux är också till för dig som har en förvärvad hjärnskada. Om du hör till någon av grupperna och är över 20 år kan du söka till Lärvux.

Lärvux syftar till att ge kunskaper och färdigheter som man kan använda och ha nytta av i sitt dagliga liv.

Individuell studieplan

När du läser en kurs på Lärvux gör vi planeringen utifrån dina förutsättningar och behov. När du läser en kurs arbetar du efter din egen individuella studieplan. Du och din lärare planerar och utvärderar studieplanen tillsammans. Kurserna ska ge dig kunskaper som du behöver för att bättre klara av ditt arbete, ditt boende eller din fritid. 

Undervisningsgrupper

Du läser dina kurser i små grupper. Ibland läser du själv tillsammans med en lärare.

Kostnadsfri undervisning

Att gå på Lärvux kostar ingenting. Om du arbetar och inte får lön när du går en kurs på Lärvux kan du söka bidrag. Du kan tala med lärarna på Lärvux om du vill ha hjälp att söka bidrag.

Har du frågor? Kontakta oss på Lärvux

Telefon: 0611 - 34 85 33

Vi som jobbar på Lärvux

 • Ing-Marie Boström
 • Olof Skyttner
 • Tomas Bergfors
 • Eva Forsell

Kurskatalog och ansökan till Lärvux

På Lärvux kan du läsa en mängd olika kurser, till exempel hem- och konsumentkunskap, engelska, matematik, svenska, teknik med mera.

Kurskatalog LärvuxPDF (pdf, 2.3 MB)  

Ansökan till Lärvux

Grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att göra fortsatta studier möjliga.

Du har rätt att studera inom den grundläggande vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år.

Det finns inte några behörighetskrav, förutom i svenska, för att studera på grundläggande nivå utan undervisningen anpassas utifrån dina förkunskaper.

Kursutbud på grundläggande nivålänk till annan webbplats

Studie- och yrkesvägledning

Gymnasial nivå

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett gymnasiearbete. Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott. Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.

Du får delta i den gymnasiala vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har fullföljt ett treårigt nationellt program på gymnasieskolan.

För att vara behörig att studera kurser på gymnasienivå behöver du också ha gått i grundskolan alternativt ha läst vuxenutbildning på grundläggande nivå. För en del kurser och utbildningar kan du även behöva andra förkunskaper.

Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Kursutbud på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Studie- och yrkesvägledning

Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan, eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013).

Kursen Samhällsorientering handlar om det svenska samhället där du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige.

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. För närvarande erbjuder vi kurser på arabiska, somaliska, tigrinja, persiska och dari. Vi kan också ordna kurs på annat språk om många personer blir anmälda. Hela kursen är på 20 lektioner, mellan 1-2 ggr/veckan. Det ingår studiebesök i kursen. Efter kursen får du ett intyg. Kursen är gratis. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om:

 • arbete och utbildning
 • bostad
 • hälsa och sjukvård
 • barn och familj

Kursinnehåll - 8 tema

 1. Att komma till Sverige
 2. Att bo i Sverige
 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 4. Individens rättigheter och skyldigheter
 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 6. Att påverka i Sverige
 7. Att vårda sin hälsa i Sverige
 8. Att åldras i Sverig

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande / gästforskare

Hur läser jag?

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. För närvarande erbjuder vi kurser på arabiska, somaliska, tigrinja, persiska och dari. Vi kan också ordna kurs på annat språk om många personer blir anmälda.

I kursen får du får lyssna, fråga och diskutera. Hela kursen är på 20 lektioner, mellan 1-2 ggr/veckan. Det ingår också studiebesök i kursen. Efter kursen får du ett intyg. Kursen är gratis.

Du anmäler dig till kursen genom att fylla i blanketten Kursanmälan - samhällsorientering

För mer information eller anmälan till kursen kan du kontakta:

Alireza Samadi
Utbildningssamordnare
Telefon: 0611-34 84 16
Mobil: 073-270 96 09
E-post: ali.samadi@harnosand.se
Besöksadress: Kommunal vuxenutbildning, Johannesbergsgatan 3, Härnösand.

Anmälan från Arbetsförmedlingen eller annan myndighet
Arbetar du på Arbetsförmedlingen, kommunen eller annan myndighet och vill anmäla en person till en kurs i samhällsorientering kan du kontakta utbildningssamordnaren.

TIPS!

www.informationsverige.selänk till annan webbplats är en webbportal för dig som är ny i Sverige. Där kan du läsa mer om det svenska samhället. All information finns på olika språk.

Vårdutbildning

Utbildning för dig som är intresserad av:

 • att arbeta med människor.
 • vård, hälsa och friskvård.
 • att varva teori och praktik i utbildning.

Broschyr om vård och omsorgsutbildningenPDF (pdf, 643.1 kB)

Vård- och omsorgsutbildning ger dig möjlighet till en yrkesutbildning.

Hos oss kan du:

• studera på heltid eller efter egna önskemål.

• studera i klassrum eller på distans.

Praktik på arbetsplats (APL) ingår i vissa kurser, där följer du en utbildad handledare

Efter avslutad utbildning har du goda möjligheter att arbeta som undersköterska, skötare, habiliteringsassistent, omvårdnadspersonal eller personlig assistent.

Om du vill få behörighet till vidare studier kan du kombinera kurserna från Vård- och omsorgsutbildningen med kärnämneskurser för att få en komplett yrkesexamen på gymnasienivå.

Andra kurser inom vård och omsorg

I samarbete med externa utbildningsanordnare kan vi erbjuda fler kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet. Läs om kurserna på Skolverketlänk till annan webbplats.

Sök till Komvux

Här hittar du information om ansökan till övriga Komvuxkurser och kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledarna.

Om du vill söka till vårdutbildningen kan du använda denna blankett.PDF (pdf, 217.6 kB) (pdf, 217.62 kB)

Du kan också ta kontakt med någon av vårdlärarna för mer information eller för att boka ett personligt besök eller ta kontakt med studie- och yrkesvägledarna.

 

Bra att veta

Skolans öppettider

Johannesbergshuset är öppet vardagar 07:30 – 16:30.

Dexter

I systemet Dexterlänk till annan webbplats kan du som elev se uppgifter om dina studier, till exempel:

 • Studieplan
 • Betyg
 • Schema
 • Klasslistor

Lärplattform itslearning

itslearninglänk till annan webbplats är en webbaserad lärplattform, en virtuell utbildningsmiljö. Du använder en webbläsare i din dator eller i din mobila enhet för att nå plattformen.

I itslearning kan lärarna presentera sitt kursmaterial, ge information och uppgifter samt kommunicera med studenterna. Fördelarna med att använda en lärplattform är att studierna sker organiserat och att allt är samlat på en plats.

Betygsbeställning

Om du vill ha ut ett samlat betygsdokument, slutbetyg eller examensbevis måste du göra en betygsbeställning efter avslutad kurs. Detta kan du göra via e-tjänsterna på kommunens hemsida eller på blankett i receptionen.

Prövning

En prövning är en slags tentamen där du visar dina kunskaper i en kurs.

Om du vill försöka höja tidigare betyg eller har kunskaper fast du inte har läst kursen kan du göra en prövning.

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen.

En prövning kostar 500 kr om du inte tidigare läst kursen eller om du sedan tidigare har ett godkänt betyg i kursen. Prövningen är kostnadsfri om du tidigare läst kursen men inte fått ett godkänt betyg. Detta behöver intygas med betygskopia från tidigare studier om du inte läst kursen hos oss.

För mer information och för att anmäla dig till prövning se fliken Prövning.

Café

Det finns ett café på plan 4. Det är öppet måndag - torsdag 08:00 – 16:00, fredagar 08:00 - 15:30. Där finns det möjlighet att kyla, värma och äta medtagen lunch.

Datorer

Ta del av gällande regler och föreskrifter innan du använder skolans datorer (du ska ha läst och godkänt ett användaravtal).

Kurslitteratur

Vid första lektionstillfället berättar läraren i respektive kurs vilken litteratur som ska användas. Gymnasiekursernas läromedel ordnar du i regel själv. Är du under 20 år kan du i vissa fall få låna kurslitteraturen. Prata med din lärare om detta.

Elevskåp

Elevskåp finns att låna. Nyckel hämtas i receptionen mot 50 kronor som du får tillbaka när du lämnar tillbaka nyckeln.

Parkering

Gästparkeringen finns till höger på den övre parkeringen. Respektera att alla numrerade platser är förhyrda. All parkering kräver parkeringstillstånd. Tillstånd hämtas i receptionen.

Rökning

Komvux har en rökfri miljö. Rökare hänvisas till rökrutan som är i närheten av parkeringen. Ingen rökning är tillåten inom en radie av 15 meter utanför huset.

Sjukdom och vård av barn

Om du eller ditt barn blir sjuk ska du anmäla detta till skolan. Välj ett av alternativen nedan för att sjukanmäla:

Alt 1. Logga in på Dexter och lägg in en sjukanmälan.
Alt 2. Skicka ett sms till 070 -190 38 94, skriv ditt personnummer och anledning till frånvaro.
Alt 3. Ring receptionen på 0611 - 34 84 10. Om ingen svarar går det bra att lämna ett röstmeddelande. Ko m ihåg att uppge personnummer!
Alt 4. Kontakta din lärare direkt.
Alt 5. Skicka e-post till vux@harnosand.se

Läkarintyg vid sjukdom och vård av barn måste lämnas till skolan om frånvaron blir längre än en (1) vecka.

När du blivit sjuk eller av annan anledning inte kan tillgodogöra dig undervisningen under en längre period ska du i första hand diskutera med läraren hur detta kan lösas. Du behöver antagligen också kontakta studievägledaren.

Du kan få behålla din ersättning från CSN förutsatt att du meddelar Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vård av barn eller närstående ska meddelas direkt till CSN.

Närvaro

Du behöver påbörja din kurs eller ta kontakt med läraren inom den första studieveckan för att behålla din plats i kursen. När du påbörjat en kurs förväntar vi oss att du deltar aktivt. Aktivitet på lektionerna ger ökade möjligheter att nå kursmålen och därför kan närvaro påverka betygssättningen. Om du är inaktiv 3 veckor i följd stryks du från kursen.

Studieavbrott

Om du avbryter dina studier helt eller i något ämne, ska du innan avbrottet kontakta både din lärare och studievägledare. Har du studiemedel ska du också kontakta CSN.

Förslag/Klagomål

Har du förslag på hur vuxenutbildningen kan bli bättre kan du lämna det till din lärare, elevråd, rektor eller på sidan för synpunkter och felanmälan.