Vill du kontakta oss?

Adressen till vuxenutbildningens reception och utbildningar är Johannesbergsgatan 3, Härnösand

För kontakt med vuxenutbildningens personal hänvisar vi till Servicecenter

Telefon växel: 0611-34 80 00
Öppetiderna är mellan: 07:00-16:30.

Besöksadress: Servicecenter, Sambiblioteket,
Universitetsbacken 3A
Öppetiderna är mellan: 08:00-16:30.

Fax: 0611-34 80 30
E-post: kommun@harnosand.se