Barn och utbildning

Härnösands kommun erbjuder utbildningar med variation och valfrihet för både barn-, ungdomar och vuxna. Vi vill att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Härnösands kommun erbjuder både kommunal och fristående förskola och grundskola. I kommunen finns ett kommunalt gymnasium.

  • 2017-10-18 Barn och utbildning

    Miljöstipendiater gjorde chips av egen potatis

    Ett barn penslar skivor av zucchini.
    Förra året fick Älandsbro förskola miljöstipendium för att utöka sitt arbete med odlingar. Vid samhällsnämndens senaste möte fick politikerna smaka på resultatet – hemmagjorda chips av potatis och zucchini.

Text