Barn och utbildning

Härnösands kommun erbjuder utbildningar med variation och valfrihet för både barn-, ungdomar och vuxna. Vi vill att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Härnösands kommun erbjuder både kommunal och fristående förskola och grundskola. I kommunen finns ett kommunalt gymnasium.

  • 2017-06-26 Barn och utbildning

    Inskrivning i skolan för nyanlända elever

    Mottagningsenheten Ankomsten har sommarskola för sina äldre elever under två veckor i juni och juli.För inskrivning i skolan för nyanlända elever finns personal på Ankomsten under hela sommaren. Kontakta oss på...