Barn och utbildning

Härnösands kommun erbjuder utbildningar med variation och valfrihet för både barn-, ungdomar och vuxna. Vi vill att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Härnösands kommun erbjuder både kommunal och fristående förskola och grundskola. I kommunen finns ett kommunalt gymnasium.

  • 2017-05-16 Barn och utbildning

    Matte med iPad populärt på Geresta

    Läraren Hampus von Post står bredvid eleven Molly Lundin som har en iPad framför sig på bordet.
    När kommunikationsavdelningen kommer på besök i klass 1 på Vindens hus på Gerestaskolan tittar barnen på film, Mattelandet.