Barn och utbildning

Härnösands kommun erbjuder utbildningar med variation och valfrihet för både barn-, ungdomar och vuxna. Vi vill att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Härnösands kommun erbjuder både kommunal och fristående förskola och grundskola. I kommunen finns ett kommunalt gymnasium.

  • 2017-03-24 Gymnasiet

    Storslam för Cyber Up UF på mässan

    Affisch för regional UF-mässa i Birsta- 2015
    Då var Regionala mässan i Ung företagsamhet över för detta år. Härnösandseleverna har gjort ett kanonbra jobb och tilldelades ett flertal utmärkelser. Bäst av alla lyckades Cyber Up UF som kammade hem två heder...