Barn och utbildning

Härnösands kommun erbjuder utbildningar med variation och valfrihet för både barn, ungdomar och vuxna. Vi vill att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Härnösands kommun erbjuder både kommunal och fristående förskola och grundskola. I kommunen finns ett kommunalt gymnasium.

  • 2018-07-02 Barn och utbildning

    Skolinspektionen nöjd med Hälledalsskolans åtgärder

    Flicka med klassrum i bakgrunden.
    Hälledalsskolan har gjort de insatser som krävs för att avhjälpa de brister som Skolinspektionen tidigare påtalat. Skolinspektionen avslutar därmed sin tillsyn.Det var i höstas som Skolinspektionen gjorde en in...