Barn och utbildning

Härnösands kommun erbjuder utbildningar med variation och valfrihet för både barn, ungdomar och vuxna. Vi vill att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Härnösands kommun erbjuder både kommunal och fristående förskola och grundskola. I kommunen finns ett kommunalt gymnasium.

  • 2018-10-04 Gymnasiet

    Skolinspektionen säger nej till fristående gymnasium

    En grupp människor på restaurangskolan i Härnösand.
    Den fristående gymnasieskolan med restaurang- och teknikutbildning som var tänkt att starta i Härnösand höstterminen 2019 har fått avslag på sin ansökan av Skolinspektionen. Bakom ansökan står företaget Academy...