Barn och utbildning

Härnösands kommun erbjuder utbildningar med variation och valfrihet för både barn-, ungdomar och vuxna. Vi vill att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Härnösands kommun erbjuder både kommunal och fristående förskola och grundskola. I kommunen finns ett kommunalt gymnasium.

  • 2018-06-13 Barn och utbildning

    Skolinspektionen ger grönt ljus till Wendela Hellmanskolan

    Exteriör bild på Wendela Hellmanskolan
    Wendela Hellmanskolan i Härnösand har gjort insatser för att förbättra studieron, studiehandledningen och tryggheten på skolan. I veckan meddelande Skolinspektionen att de bedömer att åtgärderna som skolan gjor...