Barn och utbildning

Härnösands kommun erbjuder utbildningar med variation och valfrihet för både barn-, ungdomar och vuxna. Vi vill att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Härnösands kommun erbjuder både kommunal och fristående förskola och grundskola. I kommunen finns ett kommunalt gymnasium.

  • 2017-09-25 Barn och utbildning

    En trädgård för alla sinnen

    Foto av Ann Järnström, projektledare
    Känna, lukta, smaka, lyssna, se och le. I Sinnenas trädgård trivs barn och vuxna. Trädgården finns på Sörgårdens förskola i Härnösand och invigdes i september. Här finns växter, vattenfall, trädgårdssoffa, lust...

Text