Barn och utbildning

Härnösands kommun erbjuder utbildningar med variation och valfrihet för både barn-, ungdomar och vuxna. Vi vill att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Härnösands kommun erbjuder både kommunal och fristående förskola och grundskola. I kommunen finns ett kommunalt gymnasium.

  • 2017-01-19 Gymnasiet

    Sara och Hugo till final i SM för unga kockar

    Sara Danielsen och Hugo Wallman, elever på restaurangprogrammet på Härnösands gymnasium
    Sara Danielsen och Hugo Wallman på restaurangprogrammet på Härnösands gymnasium har gått till final i Gymnasie-SM. Där får de möta kockpar från fem andra skolor i landet.