Blanketter för skolan

Samlade blanketter för barn och utbildning

Gemensamma blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Anmälan för elev med behov av särskild kost.pdf 616 kB  2018-05-31
PDF Kontaktinformation skola och förskola.pdf 142.4 kB  2018-08-15

Skoltransporter och bidrag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Ansökan om anslutnings- och kontantbidrag.pdf 144.1 kB  2018-08-24
PDF Ansökan om busskort för gymnasieskolan.pdf 617.7 kB  2018-05-30
PDF Ansökan om inackorderingsbidrag.pdf 78.2 kB  2018-08-24
PDF Information angående inackorderingsbidrag och resor.pdf 70.3 kB  2018-09-13
PDF Ansökan om betald skoltransport vid växelvis boende eller särskilda behov.pdf 86.8 kB  2018-06-14

Barnomsorg - förskola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Ansökan om delad faktura.pdf 64.5 kB  2018-06-14
PDF Nedsättning befrielse från avgift förskola pedagogisk omsorg fritidshem.pdf 94.3 kB  2018-06-14
PDF Tjänstgöringsrapport T2 Dagbarnvårdare.pdf 87.9 kB  2018-06-18
PDF Ansökan utökad tid förskola familjedaghem skolbarnomsorg.pdf 118.8 kB  2018-06-18
PDF Mottagande av barn från annan kommun.pdf 96.1 kB  2018-08-24
PDF Samtycke till publicering Förskola - årskurs 9.pdf 732.1 kB  2018-08-22
PDF Inkomstredovisning barnomsorg.pdf 105.9 kB  2018-06-18

Grundskola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Önskemål om skola.pdf 77.4 kB  2018-06-18
PDF Mottagande av elev från annan kommun.pdf 97 kB  2018-06-18
PDF Samtycke till publicering Förskola - årskurs 9.pdf 732.1 kB  2018-08-22
PDF Ansökan om ledighet Grundskola.pdf 325.6 kB  2018-06-18

Gymnasiet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Anmälan om ny elev.pdf 68.7 kB  2018-06-18
PDF Anmälan om prövning.pdf 241.2 kB  2018-06-18
PDF Ansökan byte av studieväg - inriktning.pdf 74.7 kB  2018-06-19
PDF Ansökan förlängd undervisning.pdf 81.9 kB  2018-08-22
PDF Ansökan om befrielse från tidigare betygsatt kurs.pdf 81 kB  2018-06-19
PDF Ansökan om ledighet Gymnasium.pdf 184.1 kB  2018-06-19
PDF Begäran om att gå om kurs.pdf 80.5 kB  2018-06-19
PDF Begäran om avgång.pdf 83 kB  2018-06-19
PDF Begäran om reducering av program.pdf 85.9 kB  2018-06-19
PDF Begäran om studie eller kursuppehåll.pdf 84.7 kB  2018-06-19
PDF Begäran om utökning av program.pdf 81.2 kB  2018-06-19
PDF F-varning.pdf 1.5 MB  2018-06-19
PDF Samtycke till publicering Gymnasiet.pdf 686.4 kB  2018-08-14
PDF Studieomdöme.pdf 1.1 MB  2018-06-19

Elever med särskilt behov

Musik och Kulturskolan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Avanmälan från aktivitet på Musik och Kulturskolan.pdf 89.6 kB  2018-06-20

Starta fristående skolverksamhet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Ansökan om godkännande gällande fristående verksamhet.pdf 583.3 kB  2018-06-20
PDF Bilaga till ansökan om godkännande gällande fristående verksamhet.pdf 560 kB  2018-06-20