Elevhälsa, stöd

Tre glada flickor

Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever men ha fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Uppdraget går i korthet ut på att:

  • arbetet med elevhälsa ska vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.
  • samverkan ska ske mellan skolans olika delar och personalgrupper.
  • se till att det finns den allsidiga grundkompetens som krävs för uppdraget.