För- och grundskolans miljöstipendium

En flicka i en skogsmiljö

Kommunens miljöstipendium delas ut årligen för planerade, pedagogiska projekt med ett tydligt miljösyfte. Miljöstipendiet uppgår till 10 000 kr som kan fördelas på flera sökanden.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av ett planerat projekt och specificera kostnad för olika delposter som ingår i den planerade insatsen.

Samhällsnämnden är jury. Uppföljning av de åtgärder som stipendiet medfört ska rapporteras till samhällsnämnden.

Välkommen med din ansökan senast 23 oktober 2017.

Sök stipendiet direkt på hemsidan

Sök för- och grundskolans miljöstipendium 2017länk till annan webbplats

Du loggar in med din e-legitimation.