För- och grundskolans miljöstipendium

En glad flicka ligger i gräset.

Kommunens miljöstipendium delas ut årligen för planerade, pedagogiska projekt med ett tydligt miljösyfte. Miljöstipendiet uppgår till 10 000 kr som kan fördelas på flera sökanden.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av ett planerat projekt och specificera kostnad för olika delposter som ingår i den planerade insatsen.

Samhällsnämnden är jury. Uppföljning av de åtgärder som stipendiet medfört ska rapporteras till samhällsnämnden.

Välkommen med din ansökan senast 1 oktober 2018.

Sök stipendiet i vår e-tjänst

E-tjänsten kräver inte e-legitimation.