Försäkringar

Barn, elever och andra verksamhetsgrupper i Härnösands Kommuns verksamhetsområde är försäkrade via en kollektiv olycksfallsförsäkring. Svedea är försäkringsgivare från och med 2018-08-01.

I försäkringsbeskedetPDF (pdf, 361.2 kB) kan du läsa om olycksfallsförsäkringens innehåll och omfattning. Vid olycksfall lämnar du skadeanmälan till Svedea.