Förskola och barnomsorg

Förskolan är för barnen mellan 1-5 år. Förskolan ska lägga grunden för den första delen av lärandet som fortsätter resten av livet. Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Härnösands kommun erbjuder både kommunala och fristående förskolor. Vi har även kommunal pedagogisk omsorg och i fristående form.

Om ni behöver plats för omsorg på obekväm arbetstid finns Orrens förskola som är öppet dygnet runt om behov finns.

flicka med flätor