Förskola och barnomsorg

Förskolan är för barnen mellan 1-5 år. Förskolan ska lägga grunden för den första delen av lärandet som fortsätter resten av livet. Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Härnösands kommun erbjuder både kommunala förskolor och fristående förskolor, samt kommunal pedagogisk omsorg och i fristående form.

För dig som behöver omsorg på obekväm arbetstid finns Orrens förskola som erbjuder barnomsorg dygnet runt.

flicka med flätor