Förskola och barnomsorg

Ny e-tjänst för föräldrar och vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem.

Den 4 september inför vi en ny e-tjänst för barnomsorg. Den nya e-tjänsten heter IST förskola och fritidshem och den ersätter Dexter.
I IST förskola och fritidshem kommer du att ansöka om barnomsorg, lämna in schematider, ange inkomstuppgifter, säga upp plats samt ändra personuppgifter så som e-post, adress och ändrade familjeförhållanden.

Information via e-post

Alla ärenden gällande din barnomsorg kommer i fortsättningen att hanteras i vår nya e-tjänst. För att du ska få information om bland annat erbjudande av plats och schema måste du ange din e-postadress och ditt telefonnummer i den nya e-tjänsten. Dessa uppgifter kan du logga in och fylla i/kontrollera från och med 4 september. Kontrollera också att alla övriga uppgifter stämmer.

Lägg in schema

Ditt barns nuvarande schema förs inte automatiskt över till den nya tjänsten.

Logga in med e-legitimation

Den största nyheten med den nya e-tjänsten är att du kan logga in via e-legitimation. Här kan du nå den nya e-tjänsten IST förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

När du loggat in

När du har loggat in hittar du alla dina uppgifter under Min sida. Du hittar även länkar för ansökan om förskoleplats, pedagogisk omsorg eller fritids.
Mina ärenden - Här hittar du pågående ärenden, till exempel erbjudande om plats som ska besvaras.
Mina placeringar - Här finns information om dina barns placeringar. Du kan ändra schema och säga upp en plats.
Min familj - Här kan du ändra förhållanden inom familjen.
Mina uppgifter - Här kan du ändra eller lägga till kontaktuppgifter och anmäla ändrad inkomst.

Användarmanual för IST förskola och fritidshem

I manualen för IST förskola och fritidshem får du information om hur du ansöker om plats i förskola eller fritidshem samt hur du ändrar grund för placering och schema.

Förskolan är för barnen mellan 1-5 år. Förskolan ska lägga grunden för den första delen av lärandet som fortsätter resten av livet. Barnen i förskolan ska få en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Härnösands kommun erbjuder både kommunala och fristående förskolor. Vi har även kommunal pedagogisk omsorg och i fristående form.

Om ni behöver plats för omsorg på obekväm arbetstid finns Orrens förskola som är öppet dygnet runt om behov finns.

flicka med flätor