Fristående pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds i stället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn mellan 1-12 år. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem
Förskola och fritidshem är verksamhetsformer som är ett komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är ingen skolform.

Pedagogisk omsorg styrs inte av läroplaner som förskola och fritidshem gör.

Det finns inga krav på att de som bedriver denna verksamhet ska ha högskoleutbildning.