Fristående pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem
Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform.

Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.

I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i pedagogisk omsorg.

I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg.