Om Hälledals förskola

Den främsta uppgiften för oss är att ge barnen kunskaper för livet - FÖRBEREDD FÖR FRAMTIDEN. Att skapa en positiv och trivsam miljö så att ALLA ska känna glädje, trygghet, lust och nyfikenhet att lära. Verksamheten bygger på förskolans läroplan, (Lpfö 98) reviderad 2010, med normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande samt samarbete förskola och hem.

I förskolan lägger vi grunderna på ett lekfullt sätt i kommunikativ matematik, naturkunskap, teknik, läs- och skrivinlärning.

Verksamheten innehåller aktiviteter där barnen i sitt lärande kan växla mellan många olika aktiviteter där leken har en stor och viktig betydelse. Dagsrytmen och miljön är anpassad till ålder och utveckling.

Förskolans honnörsord

  • Trygghet
  • Glädje
  • Fantasi
  • Empati/omtanke

Organisation

Hälledals förskola ingår i Norra rektorsområdet. Förskolan har tre avdelningar, Ettan, Tvåan. Området omfattar två skolområden, Hälledal och Älandsbro. I respektive område finns förskola, åk f-6 samt fritidshem och fritidsklubb.

Antal inskrivna barn

Avdelningarna på förskola heter Ettan och Tvåan.

Se antalet barn på Hälledals förskola i systemet Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personal

På förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare. Vi har även en pedagogista på vår förskola och tillgång till tal -och specialpedagog.

Historik

Förskolan invigdes 1989 och vi firade 20- års jubileum 2009 med öppet hus för alla föräldrar och barn. Vi bjöd även in all personal som arbetat på Hälledals förskola under denna period.